Ata Online
 • Tüm Ürünler
 • Hisse
 • Vadeli
 • Opsiyon
 • Fon
 • Varant
 • Döviz
 • Daha Fazla
  • Endeksler
  • Tahvil Bono
  • Repo
  • Raporlar
  • Haberler
  • Takvim
  • SSS
   Hisse
   Vadeli
   Opsiyon
   Fon
   Varant
   Döviz
   Endeksler
   Tahvil
   Repo
   Araştırma
   Haberler
   Takvim
   Sorular

  Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

  “06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.” Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde hareket görmemiş hesaplar 31.12.2018 tarihinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan 01.01.2009 – 31.12.2018 dönemi isim listesine erişmek için tıklayınız.

  İlgili listede adı bulunan yatırımcılarımızın 31.12.2018 tarihine kadar kurumumuza başvuruda bulunmalarını rica ederiz.
  Telefon: 0212 310 60 60
  Adres: Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul
  E-posta: atayatirim@atayatirim.com.tr