YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
Yatırım Fonu
0.685750
0.000000 (% 0,00)

YAK Yatırım Fonu Detayları

YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Yatırım Fonu
  • 0,685750 0,685750 ((%0,00))
  • Yatırım Fonu
  • TÜRÜ:
Veriler 15 Dk. gecikmelidir.