ATA YATIRIM İletişim Formu

Sunduğumuz ürün, hizmet ve servisler hakkındaki her türlü soru ve görüşleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

    Destek için Diğer Kanallar    TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları

    Başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.