Yatırımcı Okulu

Yatırımcı Okulu, siz bireysel yatırımcılarımızı Sermaye Piyasaları hakkında bilgilendirmek ve yol göstermek üzere hazırlandı.
Yatırımcı Okulu’nda, Hisse Senedi piyasası ve Endeksler hakkında genel bilginin yanı sıra Tahvil - Bono piyasası ve Vadeli İşlemler piyasaları ile ilgili kısa açıklamalar da bulabilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasaları’na ilişkin birçok terimin açıklamasının yer aldığı Yatırımcı Sözlüğü ile Yatırımcı Okulu’nda öğrendiklerinizi pekiştirebilir, aklınıza takılan sorulara anında cevap bulabilirsiniz.

Temel Trendler

Boğa piyasası

1. aşama: Durgun olan piyasanın değişmeye başladığını sezen akıllı yatırmcıların, cesareti kırılmış ve sıkıntıya düşmüş yatırımcılar tarafından değerinin çok altında satılan senetleri topladığı toplama (accumulation) dönemi. Bu safhada şirketlerin mali tablo ve raporları hala kötüdür, halktan hiç ilgi yoktur.

2.aşama: Ekonomik trendlerin iyileşmeye başladığı ve işlemlerin arttığı safha. Teknik analistin en fazla kazanabileceği dönemdir.

3.aşama: Halk hücum etmiş ve hacim patlamıştır. Bu aşamanın sonlarında işlem hacmi artmaya devam eder ama yatırım değeri olmayan düşük fiyatlı hisseler hızla düşmeye başlar.

Ayı piyasası

1.aşama: Boğa piyasasının son dönemine rastlayan elden çıkarma (distiribution) safhasıdır.

2.aşama: Panik aşamasıdır, alıcılar azalır satıcılar aceleci davranır. İşlem hacmi yüksek oranda artarken fiyatların düşme trendi hemen hemen dikey olur. Panik safhasından sonra uzun süre ikinci bir canlanma dönemi ya da yatay piyasa olur.

3.aşama: Bu aşamada artık az da olsa alışlar başlamıştır. Tüm kötü haberler ortadan kalktığında sona erer.

İKİNCİL TRENDLER

Temel trendleri durduran reaksiyon trendleridir. Üç hafta ve bir kaç ay arasında oluşurlar. Genellikle temel trendde daha önce kaydedilen yükseliş veya düşüşün üçte birinden üçte ikisine kadar geri dönerler.

KÜÇÜK TRENDLER

Aldatıcı küçük ve çok kısa süreli dalgalanmalardır.