Yatırımcı Okulu

Yatırımcı Okulu, siz bireysel yatırımcılarımızı Sermaye Piyasaları hakkında bilgilendirmek ve yol göstermek üzere hazırlandı.
Yatırımcı Okulu’nda, Hisse Senedi piyasası ve Endeksler hakkında genel bilginin yanı sıra Tahvil - Bono piyasası ve Vadeli İşlemler piyasaları ile ilgili kısa açıklamalar da bulabilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasaları’na ilişkin birçok terimin açıklamasının yer aldığı Yatırımcı Sözlüğü ile Yatırımcı Okulu’nda öğrendiklerinizi pekiştirebilir, aklınıza takılan sorulara anında cevap bulabilirsiniz.

Fiyat

Fiyat bir malın değişim rasyosudur. Bu rasyo hesaplanabilen ya da hesaplanamayan birçok değişkenin reaksiyona girerek etkilediği bir sonuçtur. Gerçekte organize ikincil piyasalarda oluşan fiyatın doğru olup olmadığını anlamaya çalışmak teknik analizin reddettiği bir kavramdır.

Hisse senedi fiyatlarını tahmine yönelik geleneksel iki yaklaşım vardır.

Sabit Baz Teorisi (Firm foundation theory)

Fiyat gelecekteki beklentilerden kapsamlı bir analizle belirlenen bir gerçek değerdir. Bu durumda belirlenen bu fiyatla piyasa fiyatı arasındaki fark alım satım için kullanılır. John B .Williams, bu teoriyi temettü gelirlerine dayandırarak indirgeme yöntemi ile hisse senedinin gerçek değerinin bulunmasını önermiştir.

Gökyüzündeki Kaleler Teorisi (Castles in the air theory)

John Maynard Keynes'e göre; profesyonel yatırımcılar enerjilerini modeller kurarak gerçek değerleri hesaplamaya harcamak yerine yatırımcı topluluğunun gelecekte nasıl davranacağına ve iyimser dönemlerde ümitlerini gökyüzündeki kaleleri kurmaya nasıl yöneleceklerine harcamalıdırlar. Keynes hisse senedi piyasasında oynamayı bir gazete tarafından organize edilen güzellik yarışmasına benzetir. Bu yarışmada yüz aday arasından altı en güzel yüzü grup olarak en yakın tahmin edene büyük ödül verilecektir. Burada seçme yöntemi çoğunluğun neyi seçeceği üzerine kurulmalıdır, kişisel tercih üzerine değil.

Aptal Teorisi (Greateher Fool Theory)

Herkes hisse senedini bir başkasına daha yüksek bir fiyattan satmak için satın alır. Hiçbir gerçek sebep yokken bile sadece kitle psikolojisi ile daha yüksek fiyat ödemeye istekli kimseler bulunduğu sürece fiyatlar yükselecektir. Böyle bir dünyada herzaman daha aptal birini bulmak mümkündür ve ileride gerçek değerinin beş katını veren bir alıcı bulunabilecek bir senet için şimdiden iki katını vermek doğru bir yaklaşımdır. Bütün bunlara rağmen hisse senedi fiyatlarının tamamen rastgele olmadığı tespit edilmiş ve Eugene Fama tarafından Etkin piyasalar teorisi (efficient market theory) geliştirilmiştir. Bir piyasa tam etkin ise tüm bilgiler fiyata yansımıştır ve böyle bir piyasada alım satım yaparak kar etmek mümkün değildir.

Bireyler topluluk içinde bağımsız olduklarında davrandıklarında farklı davranırlar. Bireysel davranış kolay tahmin edilemediği gibi topluluk davranışı daha kolay tahmin edilir. Gustav Le Bon The Crowd adlı (1895) kitabında topluluklarda biriken doğal idrak değil aptallıktır der. Topluluklar şirketlerde, futbol takımlarında, ordularda ve finansal piyasalarda bulunabilir.

İnsanın evrensel kurallara uyma ve daha büyük bütünlere katılma ihtiyacı sosyal ekonomik siyasi faaliyetlerinin anlaşılmasında önemli bir anahtardır.

Sonuç olarak piyasadaki büyük hareketler yatırımcıların büyük çoğunluğunun piyasadaki büyük gelişmeleri tam olarak tahmin edememelerinin sonucudur.

Başarılı bir yatırım için kural diğer yatırımcıların ne yaptıklarını ve ne söylediklerini yakından izlemek ve yaptıklarının tersini yapmaktır. Başarılı yatırımcıyı topluluk baskısından uzak tutan bu kural rasyonel olmayan çevreye karşı rasyonel bir yaklaşımdır.