Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Spor Hizmetleri
Halka Açıklık Oranı % 48,97
Defter Değeri -2,10
Piyasa Değeri (TL) 1.196.136.593
Net Kar (TL) 23.228.253
Özsermaye -497.333.161

Ortaklık Yapısı


*14 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 9 2018 - 12 2017 - 12
BRÜT KAR/ZARAR
136.913.330 80.998.495 -117.679.287
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
358.849.247 361.740.062 190.723.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
482.510.827 505.129.265 338.165.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.047.174 624.974.889 503.662.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler
889.779.812 475.555.919 478.089.652
ÖZKAYNAKLAR
-497.333.161 -520.317.820 -580.883.520
Dönen Varlıklar
134.982.998 75.083.723 62.703.126
Dönen Varlıklar
134.982.998 75.083.723 62.703.126
Duran Varlıklar
482.510.827 505.129.265 338.165.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.047.174 624.974.889 503.662.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler
889.779.812 475.555.919 478.089.652
ÖZKAYNAKLAR
-497.333.161 -520.317.820 -580.883.520
Satış Gelirleri
358.849.247 361.740.062 190.723.543
BRÜT KAR/ZARAR
136.913.330 80.998.495 -117.679.287
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
134.982.998 75.083.723 62.703.126
Duran Varlıklar
482.510.827 505.129.265 338.165.234
Dönen Varlıklar
134.982.998 75.083.723 62.703.126
Duran Varlıklar
482.510.827 505.129.265 338.165.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.047.174 624.974.889 503.662.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler
889.779.812 475.555.919 478.089.652
ÖZKAYNAKLAR
-497.333.161 -520.317.820 -580.883.520
Satış Gelirleri
358.849.247 361.740.062 190.723.543
BRÜT KAR/ZARAR
136.913.330 80.998.495 -117.679.287
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.228.253 -66.013.568 -292.463.607
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0