Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Toptan Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 47,82
Defter Değeri 3,43
Piyasa Değeri (TL) 124.200.000
Net Kar (TL) 1.577.012
Özsermaye 51.380.317

Ortaklık Yapısı


*25 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.703.250.506 2.494.088.188 1.431.646.575
Uzun Vadeli Yükümlülükler
898.118 1.181.095 93.254
ÖZKAYNAKLAR
49.846.581 39.827.783 29.373.716
Satış Gelirleri
26.094.665 19.638.277 9.681.403
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.552.985 10.643.618 2.199.682
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.284.276 12.053.530 3.047.361
BRÜT KAR/ZARAR
26.094.665 19.638.277 9.681.403
Dönen Varlıklar
2.749.761.894 2.529.529.676 1.456.849.136
Duran Varlıklar
4.233.311 5.567.390 4.264.409
ÖZKAYNAKLAR
49.846.581 39.827.783 29.373.716
Satış Gelirleri
26.094.665 19.638.277 9.681.403
BRÜT KAR/ZARAR
26.094.665 19.638.277 9.681.403
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.284.276 12.053.530 3.047.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.552.985 10.643.618 2.199.682
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
2.749.761.894 2.529.529.676 1.456.849.136
Duran Varlıklar
4.233.311 5.567.390 4.264.409
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.703.250.506 2.494.088.188 1.431.646.575
Uzun Vadeli Yükümlülükler
898.118 1.181.095 93.254
ÖZKAYNAKLAR
49.846.581 39.827.783 29.373.716
Satış Gelirleri
26.094.665 19.638.277 9.681.403
BRÜT KAR/ZARAR
26.094.665 19.638.277 9.681.403
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.284.276 12.053.530 3.047.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.552.985 10.643.618 2.199.682
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
2.749.761.894 2.529.529.676 1.456.849.136
Duran Varlıklar
4.233.311 5.567.390 4.264.409
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.703.250.506 2.494.088.188 1.431.646.575
Uzun Vadeli Yükümlülükler
898.118 1.181.095 93.254
Duran Varlıklar
4.233.311 5.567.390 4.264.409
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.703.250.506 2.494.088.188 1.431.646.575
Uzun Vadeli Yükümlülükler
898.118 1.181.095 93.254
ÖZKAYNAKLAR
49.846.581 39.827.783 29.373.716
Dönen Varlıklar
2.749.761.894 2.529.529.676 1.456.849.136
Satış Gelirleri
26.094.665 19.638.277 9.681.403
BRÜT KAR/ZARAR
26.094.665 19.638.277 9.681.403
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.284.276 12.053.530 3.047.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.552.985 10.643.618 2.199.682
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0