Şirket Detayları

Faaliyet Alanı
Halka Açıklık Oranı % 0,00
Defter Değeri 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0
Net Kar (TL) 0
Özsermaye 0

Ortaklık Yapısı


*03 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Satış Gelirleri
6.438.517.000 23.996.262.000 20.350.557.000
BRÜT KAR/ZARAR
2.088.731.000 8.053.655.000 7.146.482.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.118.307.000 3.289.884.000 2.672.816.000
ÖZKAYNAKLAR
18.677.593.000 18.082.944.000 16.053.554.000
Dönen Varlıklar
19.035.751.000 19.332.144.000 18.337.109.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
873.914.000 2.504.254.000 2.177.335.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
26.292.945.000 26.382.831.000 24.428.166.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.449.136.000 12.655.525.000 11.740.048.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.201.967.000 14.976.506.000 14.971.673.000
Dönen Varlıklar
19.035.751.000 19.332.144.000 18.337.109.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.449.136.000 12.655.525.000 11.740.048.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.201.967.000 14.976.506.000 14.971.673.000
ÖZKAYNAKLAR
18.677.593.000 18.082.944.000 16.053.554.000
Satış Gelirleri
6.438.517.000 23.996.262.000 20.350.557.000
BRÜT KAR/ZARAR
2.088.731.000 8.053.655.000 7.146.482.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.118.307.000 3.289.884.000 2.672.816.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
873.914.000 2.504.254.000 2.177.335.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
26.292.945.000 26.382.831.000 24.428.166.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.201.967.000 14.976.506.000 14.971.673.000
BRÜT KAR/ZARAR
2.088.731.000 8.053.655.000 7.146.482.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18.677.593.000 18.082.944.000 16.053.554.000
Satış Gelirleri
6.438.517.000 23.996.262.000 20.350.557.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.118.307.000 3.289.884.000 2.672.816.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
873.914.000 2.504.254.000 2.177.335.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
26.292.945.000 26.382.831.000 24.428.166.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.449.136.000 12.655.525.000 11.740.048.000
Dönen Varlıklar
19.035.751.000 19.332.144.000 18.337.109.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.201.967.000 14.976.506.000 14.971.673.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
873.914.000 2.504.254.000 2.177.335.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
26.292.945.000 26.382.831.000 24.428.166.000
ÖZKAYNAKLAR
18.677.593.000 18.082.944.000 16.053.554.000
Dönen Varlıklar
19.035.751.000 19.332.144.000 18.337.109.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.449.136.000 12.655.525.000 11.740.048.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.118.307.000 3.289.884.000 2.672.816.000
Satış Gelirleri
6.438.517.000 23.996.262.000 20.350.557.000
BRÜT KAR/ZARAR
2.088.731.000 8.053.655.000 7.146.482.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0