Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Orman Ürünleri ve Mobilya
Halka Açıklık Oranı % 18,60
Defter Değeri 5,84
Piyasa Değeri (TL) 79.983.540
Net Kar (TL) 11.297.233
Özsermaye 36.322.254

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.598.837 5.990.903 9.530.796
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.030.085 2.188.534 1.702.139
ÖZKAYNAKLAR
36.322.254 27.068.881 14.034.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.297.233 14.760.905 7.114.591
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
33.961.349 26.522.453 18.846.398
BRÜT KAR/ZARAR
16.054.020 20.133.489 10.781.976
Satış Gelirleri
59.959.042 53.915.130 39.244.140
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.520.354 18.908.819 8.901.386
Duran Varlıklar
10.989.827 8.725.865 6.421.401
Duran Varlıklar
10.989.827 8.725.865 6.421.401
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.598.837 5.990.903 9.530.796
ÖZKAYNAKLAR
36.322.254 27.068.881 14.034.864
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.030.085 2.188.534 1.702.139
Satış Gelirleri
59.959.042 53.915.130 39.244.140
BRÜT KAR/ZARAR
16.054.020 20.133.489 10.781.976
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.520.354 18.908.819 8.901.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.297.233 14.760.905 7.114.591
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
33.961.349 26.522.453 18.846.398