Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Toptan Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 14,91
Defter Değeri 5,37
Piyasa Değeri (TL) 5.427.540.000
Net Kar (TL) 246.845.109
Özsermaye 3.334.180.074

Ortaklık Yapısı


*13 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.155.064.487 5.281.850.094 3.831.423.605
Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.030.721 128.560.161 85.966.476
ÖZKAYNAKLAR
3.334.191.950 3.090.750.651 2.469.808.378
BRÜT KAR/ZARAR
496.256.652 1.474.531.918 1.038.908.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
316.974.045 891.892.880 503.312.623
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
5.516.116.254 17.808.667.101 13.467.345.526
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
246.846.276 694.899.587 391.269.928
Dönen Varlıklar
9.778.886.943 7.680.868.991 5.653.859.541
Duran Varlıklar
839.400.215 820.291.915 733.338.918
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.155.064.487 5.281.850.094 3.831.423.605
Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.030.721 128.560.161 85.966.476
ÖZKAYNAKLAR
3.334.191.950 3.090.750.651 2.469.808.378
Satış Gelirleri
5.516.116.254 17.808.667.101 13.467.345.526
BRÜT KAR/ZARAR
496.256.652 1.474.531.918 1.038.908.719
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
316.974.045 891.892.880 503.312.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
246.846.276 694.899.587 391.269.928
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
9.778.886.943 7.680.868.991 5.653.859.541
Duran Varlıklar
839.400.215 820.291.915 733.338.918
ÖZKAYNAKLAR
3.334.191.950 3.090.750.651 2.469.808.378
Satış Gelirleri
5.516.116.254 17.808.667.101 13.467.345.526
BRÜT KAR/ZARAR
496.256.652 1.474.531.918 1.038.908.719
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
316.974.045 891.892.880 503.312.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
246.846.276 694.899.587 391.269.928
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
9.778.886.943 7.680.868.991 5.653.859.541
Duran Varlıklar
839.400.215 820.291.915 733.338.918
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.155.064.487 5.281.850.094 3.831.423.605
Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.030.721 128.560.161 85.966.476
Dönen Varlıklar
9.778.886.943 7.680.868.991 5.653.859.541
Duran Varlıklar
839.400.215 820.291.915 733.338.918
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.155.064.487 5.281.850.094 3.831.423.605
Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.030.721 128.560.161 85.966.476
BRÜT KAR/ZARAR
496.256.652 1.474.531.918 1.038.908.719
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
316.974.045 891.892.880 503.312.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
246.846.276 694.899.587 391.269.928
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
3.334.191.950 3.090.750.651 2.469.808.378
Satış Gelirleri
5.516.116.254 17.808.667.101 13.467.345.526