Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Metal Ana Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 82,72
Defter Değeri 3,07
Piyasa Değeri (TL) 1.430.000.000
Net Kar (TL) 18.597.307
Özsermaye 613.405.157

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Duran Varlıklar
475.873.190 467.731.182 357.659.791
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.238.043.858 1.016.181.900 900.424.038
Uzun Vadeli Yükümlülükler
337.065.845 224.758.340 153.216.583
BRÜT KAR/ZARAR
210.762.276 263.833.966 219.748.755
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
586.965.442 551.068.648 453.018.844
Dönen Varlıklar
1.552.412.007 1.324.277.706 1.148.999.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
102.166.900 121.024.860 114.357.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
85.364.808 91.217.033 88.201.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
4.339.034.198 5.645.635.715 4.349.760.480
ÖZKAYNAKLAR
586.965.442 551.068.648 453.018.844
Satış Gelirleri
4.339.034.198 5.645.635.715 4.349.760.480
BRÜT KAR/ZARAR
210.762.276 263.833.966 219.748.755
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
102.166.900 121.024.860 114.357.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
85.364.808 91.217.033 88.201.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.552.412.007 1.324.277.706 1.148.999.674
Duran Varlıklar
475.873.190 467.731.182 357.659.791
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.238.043.858 1.016.181.900 900.424.038
Uzun Vadeli Yükümlülükler
337.065.845 224.758.340 153.216.583
Dönen Varlıklar
1.552.412.007 1.324.277.706 1.148.999.674
Duran Varlıklar
475.873.190 467.731.182 357.659.791
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.238.043.858 1.016.181.900 900.424.038
Uzun Vadeli Yükümlülükler
337.065.845 224.758.340 153.216.583
ÖZKAYNAKLAR
586.965.442 551.068.648 453.018.844
Satış Gelirleri
4.339.034.198 5.645.635.715 4.349.760.480
BRÜT KAR/ZARAR
210.762.276 263.833.966 219.748.755
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
102.166.900 121.024.860 114.357.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
85.364.808 91.217.033 88.201.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0