Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Aracı Kurumlar
Halka Açıklık Oranı % 16,96
Defter Değeri 2,26
Piyasa Değeri (TL) 143.915.045
Net Kar (TL) 11.540.534
Özsermaye 44.898.479

Ortaklık Yapısı


*21 Şubat 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.540.534 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
1.099.071.959 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
46.715.544 36.207.226 25.240.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.477.472 375.789 7.409.359
Duran Varlıklar
5.195.755 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.168.383 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.529.217 719.518 484.933
Dönen Varlıklar
135.400.324 64.481.959 71.512.642
ÖZKAYNAKLAR
44.898.479 33.834.202 34.608.245
ÖZKAYNAKLAR
44.898.479 33.834.202 34.608.245
Satış Gelirleri
1.099.071.959 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
46.715.544 36.207.226 25.240.026
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.477.472 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.540.534 157.321 6.145.786
Duran Varlıklar
5.195.755 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.168.383 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.529.217 719.518 484.933
Dönen Varlıklar
135.400.324 64.481.959 71.512.642
Satış Gelirleri
1.099.071.959 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
46.715.544 36.207.226 25.240.026
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.477.472 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.540.534 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.168.383 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.529.217 719.518 484.933
Duran Varlıklar
5.195.755 2.435.270 1.852.213
Dönen Varlıklar
135.400.324 64.481.959 71.512.642
ÖZKAYNAKLAR
44.898.479 33.834.202 34.608.245
ÖZKAYNAKLAR
44.898.479 33.834.202 34.608.245
Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.168.383 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.529.217 719.518 484.933
Satış Gelirleri
1.099.071.959 674.545.461 434.452.120
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
46.715.544 36.207.226 25.240.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
14.477.472 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
11.540.534 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
5.195.755 2.435.270 1.852.213
Dönen Varlıklar
135.400.324 64.481.959 71.512.642