Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Aracı Kurumlar
Halka Açıklık Oranı % 16,93
Defter Değeri 3,32
Piyasa Değeri (TL) 427.860.313
Net Kar (TL) 21.755.703
Özsermaye 66.093.744

Ortaklık Yapısı


*25 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
28.266.463 14.477.472 375.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
21.755.703 11.540.534 157.321
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.523.737 2.529.217 719.518
Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.192.159 93.168.383 32.363.509
ÖZKAYNAKLAR
66.093.744 44.898.479 33.834.202
Satış Gelirleri
0 1.099.071.959 674.545.461
BRÜT KAR/ZARAR
62.177.061 46.715.544 36.207.226
Duran Varlıklar
12.603.951 5.195.755 2.435.270
Dönen Varlıklar
331.205.689 135.400.324 64.481.959
ÖZKAYNAKLAR
66.093.744 44.898.479 33.834.202
Satış Gelirleri
0 1.099.071.959 674.545.461
BRÜT KAR/ZARAR
62.177.061 46.715.544 36.207.226
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
28.266.463 14.477.472 375.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
21.755.703 11.540.534 157.321
Duran Varlıklar
12.603.951 5.195.755 2.435.270
Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.192.159 93.168.383 32.363.509
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.523.737 2.529.217 719.518
Dönen Varlıklar
331.205.689 135.400.324 64.481.959
Satış Gelirleri
0 1.099.071.959 674.545.461
BRÜT KAR/ZARAR
62.177.061 46.715.544 36.207.226
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
28.266.463 14.477.472 375.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
21.755.703 11.540.534 157.321
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.192.159 93.168.383 32.363.509
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.523.737 2.529.217 719.518
Duran Varlıklar
12.603.951 5.195.755 2.435.270
Dönen Varlıklar
331.205.689 135.400.324 64.481.959
ÖZKAYNAKLAR
66.093.744 44.898.479 33.834.202
ÖZKAYNAKLAR
66.093.744 44.898.479 33.834.202
Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.192.159 93.168.383 32.363.509
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.523.737 2.529.217 719.518
Satış Gelirleri
0 1.099.071.959 674.545.461
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
62.177.061 46.715.544 36.207.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
28.266.463 14.477.472 375.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
21.755.703 11.540.534 157.321
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
12.603.951 5.195.755 2.435.270
Dönen Varlıklar
331.205.689 135.400.324 64.481.959