Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Aracı Kurumlar
Halka Açıklık Oranı % 16,95
Defter Değeri 1,79
Piyasa Değeri (TL) 32.906.195
Net Kar (TL) 1.902.862
Özsermaye 35.401.077

Ortaklık Yapısı


*14 Ekim 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 6 2018 - 12 2017 - 12
Satış Gelirleri
395.827.320 674.545.461 434.452.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.523.278 375.789 7.409.359
BRÜT KAR/ZARAR
15.184.386 36.207.226 25.240.026
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.902.862 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
5.074.184 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.405.922 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.243.413 719.518 484.933
ÖZKAYNAKLAR
35.401.077 33.834.202 34.608.245
Dönen Varlıklar
113.976.228 64.481.959 71.512.642
Dönen Varlıklar
113.976.228 64.481.959 71.512.642
Duran Varlıklar
5.074.184 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.405.922 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.243.413 719.518 484.933
ÖZKAYNAKLAR
35.401.077 33.834.202 34.608.245
Satış Gelirleri
395.827.320 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
15.184.386 36.207.226 25.240.026
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.523.278 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.902.862 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
35.401.077 33.834.202 34.608.245
Satış Gelirleri
395.827.320 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
15.184.386 36.207.226 25.240.026
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.523.278 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.902.862 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
113.976.228 64.481.959 71.512.642
Duran Varlıklar
5.074.184 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.405.922 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.243.413 719.518 484.933
ÖZKAYNAKLAR
35.401.077 33.834.202 34.608.245
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.523.278 375.789 7.409.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.902.862 157.321 6.145.786
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
395.827.320 674.545.461 434.452.120
BRÜT KAR/ZARAR
15.184.386 36.207.226 25.240.026
Dönen Varlıklar
113.976.228 64.481.959 71.512.642
Duran Varlıklar
5.074.184 2.435.270 1.852.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.405.922 32.363.509 38.271.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.243.413 719.518 484.933