Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 15,79
Defter Değeri 8,41
Piyasa Değeri (TL) 2.495.047.896
Net Kar (TL) 69.415.408
Özsermaye 1.262.620.897

Ortaklık Yapısı


*14 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Duran Varlıklar
1.090.386.604 1.093.782.421 1.094.579.762
ÖZKAYNAKLAR
1.262.625.397 1.193.267.663 1.141.939.752
Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.296.205 440.063.875 504.941.306
Uzun Vadeli Yükümlülükler
209.638.307 199.260.927 295.202.831
Satış Gelirleri
390.525.212 1.268.982.280 1.169.468.076
BRÜT KAR/ZARAR
118.513.874 303.209.295 328.632.779
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
86.551.191 197.124.353 197.133.708
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
69.415.250 160.792.870 150.123.986
Dönen Varlıklar
766.173.305 738.810.044 847.504.127
ÖZKAYNAKLAR
1.262.625.397 1.193.267.663 1.141.939.752
BRÜT KAR/ZARAR
118.513.874 303.209.295 328.632.779
Satış Gelirleri
390.525.212 1.268.982.280 1.169.468.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
86.551.191 197.124.353 197.133.708
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
69.415.250 160.792.870 150.123.986
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.296.205 440.063.875 504.941.306
Duran Varlıklar
1.090.386.604 1.093.782.421 1.094.579.762
Dönen Varlıklar
766.173.305 738.810.044 847.504.127
Uzun Vadeli Yükümlülükler
209.638.307 199.260.927 295.202.831
Uzun Vadeli Yükümlülükler
209.638.307 199.260.927 295.202.831
ÖZKAYNAKLAR
1.262.625.397 1.193.267.663 1.141.939.752
BRÜT KAR/ZARAR
118.513.874 303.209.295 328.632.779
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
390.525.212 1.268.982.280 1.169.468.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
86.551.191 197.124.353 197.133.708
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
766.173.305 738.810.044 847.504.127
Duran Varlıklar
1.090.386.604 1.093.782.421 1.094.579.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
69.415.250 160.792.870 150.123.986
Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.296.205 440.063.875 504.941.306
Uzun Vadeli Yükümlülükler
209.638.307 199.260.927 295.202.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
86.551.191 197.124.353 197.133.708
Duran Varlıklar
1.090.386.604 1.093.782.421 1.094.579.762
Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.296.205 440.063.875 504.941.306
Dönen Varlıklar
766.173.305 738.810.044 847.504.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
69.415.250 160.792.870 150.123.986
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0