Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 10,67
Defter Değeri 1,84
Piyasa Değeri (TL) 810.540.000
Net Kar (TL) 1.920.070
Özsermaye 99.601.591

Ortaklık Yapısı


*04 Ağustos 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.922.832 11.647.656 10.505.426
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.461.086 10.051.597 3.965.975
ÖZKAYNAKLAR
99.601.591 97.836.211 53.544.511
Duran Varlıklar
101.150.591 102.285.587 48.463.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.926.042 3.719.381 -9.881.023
Satış Gelirleri
3.092.488 28.066.662 29.527.784
BRÜT KAR/ZARAR
376.033 984.765 279.198
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
22.834.918 17.249.877 19.552.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.920.070 3.519.633 -9.927.889
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.922.832 11.647.656 10.505.426
ÖZKAYNAKLAR
99.601.591 97.836.211 53.544.511
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.461.086 10.051.597 3.965.975
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.926.042 3.719.381 -9.881.023
Satış Gelirleri
3.092.488 28.066.662 29.527.784
BRÜT KAR/ZARAR
376.033 984.765 279.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.920.070 3.519.633 -9.927.889
Duran Varlıklar
101.150.591 102.285.587 48.463.575
Dönen Varlıklar
22.834.918 17.249.877 19.552.337
Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.922.832 11.647.656 10.505.426
Duran Varlıklar
101.150.591 102.285.587 48.463.575
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.461.086 10.051.597 3.965.975
ÖZKAYNAKLAR
99.601.591 97.836.211 53.544.511
Satış Gelirleri
3.092.488 28.066.662 29.527.784
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
376.033 984.765 279.198
Dönen Varlıklar
22.834.918 17.249.877 19.552.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.926.042 3.719.381 -9.881.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.920.070 3.519.633 -9.927.889
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
101.150.591 102.285.587 48.463.575
Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.922.832 11.647.656 10.505.426
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.461.086 10.051.597 3.965.975
Satış Gelirleri
3.092.488 28.066.662 29.527.784
BRÜT KAR/ZARAR
376.033 984.765 279.198
ÖZKAYNAKLAR
99.601.591 97.836.211 53.544.511
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.926.042 3.719.381 -9.881.023
Dönen Varlıklar
22.834.918 17.249.877 19.552.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.920.070 3.519.633 -9.927.889
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0