Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 94,98
Defter Değeri 1,90
Piyasa Değeri (TL) 102.060.000
Net Kar (TL) 1.976.398
Özsermaye 79.964.948

Ortaklık Yapısı


*25 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.294 19.273 16.308
ÖZKAYNAKLAR
79.964.948 56.791.778 43.215.417
Satış Gelirleri
159.239.176 210.006.852 267.186.310
Duran Varlıklar
82.020 97.309 127.887
BRÜT KAR/ZARAR
3.227.812 15.521.217 -1.758.821
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.200.883 321.945 310.536
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
84.121.105 57.035.687 43.414.374
ÖZKAYNAKLAR
79.964.948 56.791.778 43.215.417
Duran Varlıklar
82.020 97.309 127.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
159.239.176 210.006.852 267.186.310
BRÜT KAR/ZARAR
3.227.812 15.521.217 -1.758.821
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
Dönen Varlıklar
84.121.105 57.035.687 43.414.374
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.200.883 321.945 310.536
Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.294 19.273 16.308
Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.294 19.273 16.308
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.200.883 321.945 310.536
Satış Gelirleri
159.239.176 210.006.852 267.186.310
ÖZKAYNAKLAR
79.964.948 56.791.778 43.215.417
BRÜT KAR/ZARAR
3.227.812 15.521.217 -1.758.821
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
Dönen Varlıklar
84.121.105 57.035.687 43.414.374
Duran Varlıklar
82.020 97.309 127.887
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.976.398 13.568.406 -3.158.996
Duran Varlıklar
82.020 97.309 127.887
Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.294 19.273 16.308
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.200.883 321.945 310.536
ÖZKAYNAKLAR
79.964.948 56.791.778 43.215.417
BRÜT KAR/ZARAR
3.227.812 15.521.217 -1.758.821
Dönen Varlıklar
84.121.105 57.035.687 43.414.374
Satış Gelirleri
159.239.176 210.006.852 267.186.310