Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Perakende Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 16,75
Defter Değeri 1,26
Piyasa Değeri (TL) 784.160.000
Net Kar (TL) -373.438
Özsermaye 261.641.217

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.090.796 38.134.920 16.476.491
ÖZKAYNAKLAR
261.641.217 262.014.655 146.809.740
Satış Gelirleri
0 0 10.805.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-425.512 107.137.094 -12.325.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-373.438 85.521.457 -9.632.177
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
0 0 -4.178.861
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
5.697.907 6.044.231 4.143.330
Duran Varlıklar
295.410.980 295.363.749 183.227.914
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.376.874 1.258.405 24.085.013
Duran Varlıklar
295.410.980 295.363.749 183.227.914
Satış Gelirleri
0 0 10.805.085
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.376.874 1.258.405 24.085.013
Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.090.796 38.134.920 16.476.491
ÖZKAYNAKLAR
261.641.217 262.014.655 146.809.740
BRÜT KAR/ZARAR
0 0 -4.178.861
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-425.512 107.137.094 -12.325.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-373.438 85.521.457 -9.632.177
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
5.697.907 6.044.231 4.143.330
Satış Gelirleri
0 0 10.805.085
BRÜT KAR/ZARAR
0 0 -4.178.861
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-425.512 107.137.094 -12.325.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-373.438 85.521.457 -9.632.177
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
295.410.980 295.363.749 183.227.914
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.376.874 1.258.405 24.085.013
Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.090.796 38.134.920 16.476.491
ÖZKAYNAKLAR
261.641.217 262.014.655 146.809.740
Dönen Varlıklar
5.697.907 6.044.231 4.143.330
Satış Gelirleri
0 0 10.805.085
BRÜT KAR/ZARAR
0 0 -4.178.861
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-425.512 107.137.094 -12.325.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-373.438 85.521.457 -9.632.177
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
295.410.980 295.363.749 183.227.914
Dönen Varlıklar
5.697.907 6.044.231 4.143.330
Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.090.796 38.134.920 16.476.491
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.376.874 1.258.405 24.085.013
ÖZKAYNAKLAR
261.641.217 262.014.655 146.809.740