Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Perakende Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 35,89
Defter Değeri 2,26
Piyasa Değeri (TL) 2.442.421.603
Net Kar (TL) -230.854.000
Özsermaye 409.644.000

Ortaklık Yapısı


*25 Haziran 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 3 2018 - 12 2017 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.491.540.000 3.574.852.000 3.259.431.000
ÖZKAYNAKLAR
411.315.000 635.090.000 1.527.148.000
BRÜT KAR/ZARAR
1.355.782.000 5.248.537.000 4.081.966.000
Satış Gelirleri
4.922.670.000 18.717.358.000 15.344.047.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-230.816.000 -835.437.000 509.036.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
9.167.091.000 6.410.600.000 6.526.400.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-222.097.000 -1.047.267.000 602.696.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.695.293.000 6.674.919.000 5.516.096.000
Dönen Varlıklar
4.431.057.000 4.474.261.000 3.776.275.000
ÖZKAYNAKLAR
411.315.000 635.090.000 1.527.148.000
Satış Gelirleri
4.922.670.000 18.717.358.000 15.344.047.000
BRÜT KAR/ZARAR
1.355.782.000 5.248.537.000 4.081.966.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-222.097.000 -1.047.267.000 602.696.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-230.816.000 -835.437.000 509.036.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
4.431.057.000 4.474.261.000 3.776.275.000
Duran Varlıklar
9.167.091.000 6.410.600.000 6.526.400.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.695.293.000 6.674.919.000 5.516.096.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.491.540.000 3.574.852.000 3.259.431.000
Dönen Varlıklar
4.431.057.000 4.474.261.000 3.776.275.000
Duran Varlıklar
9.167.091.000 6.410.600.000 6.526.400.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.695.293.000 6.674.919.000 5.516.096.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.491.540.000 3.574.852.000 3.259.431.000
ÖZKAYNAKLAR
411.315.000 635.090.000 1.527.148.000
Satış Gelirleri
4.922.670.000 18.717.358.000 15.344.047.000
BRÜT KAR/ZARAR
1.355.782.000 5.248.537.000 4.081.966.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-222.097.000 -1.047.267.000 602.696.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-230.816.000 -835.437.000 509.036.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
411.315.000 635.090.000 1.527.148.000
Dönen Varlıklar
4.431.057.000 4.474.261.000 3.776.275.000
Duran Varlıklar
9.167.091.000 6.410.600.000 6.526.400.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.695.293.000 6.674.919.000 5.516.096.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.491.540.000 3.574.852.000 3.259.431.000
Satış Gelirleri
4.922.670.000 18.717.358.000 15.344.047.000
BRÜT KAR/ZARAR
1.355.782.000 5.248.537.000 4.081.966.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-222.097.000 -1.047.267.000 602.696.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-230.816.000 -835.437.000 509.036.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0