Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 24,17
Defter Değeri 8,21
Piyasa Değeri (TL) 255.468.800
Net Kar (TL) 22.939.633
Özsermaye 327.907.256

Ortaklık Yapısı


*10 Aralık 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 9 2018 - 12 2017 - 12
Duran Varlıklar
184.850.967 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.271.448 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.311.555 15.598.564 18.003.856
ÖZKAYNAKLAR
327.907.256 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
271.646.298 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
111.656.051 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
29.237.596 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.939.633 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
268.639.292 247.380.606 239.869.452
Dönen Varlıklar
268.639.292 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
184.850.967 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.271.448 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.311.555 15.598.564 18.003.856
ÖZKAYNAKLAR
327.907.256 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
271.646.298 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
111.656.051 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
29.237.596 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.939.633 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
268.639.292 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
184.850.967 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.271.448 90.101.297 99.376.660
ÖZKAYNAKLAR
327.907.256 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
271.646.298 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
111.656.051 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
29.237.596 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.939.633 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
268.639.292 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
184.850.967 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.271.448 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.311.555 15.598.564 18.003.856
ÖZKAYNAKLAR
327.907.256 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
271.646.298 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
111.656.051 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
29.237.596 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.939.633 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0