Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 24,17
Defter Değeri 7,85
Piyasa Değeri (TL) 196.790.810
Net Kar (TL) 7.035.223
Özsermaye 313.368.134

Ortaklık Yapısı


*22 Temmuz 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 3 2018 - 12 2017 - 12
ÖZKAYNAKLAR
313.368.134 308.203.788 281.263.795
Duran Varlıklar
174.408.465 166.523.043 158.774.859
Satış Gelirleri
98.181.293 383.759.740 352.841.243
Dönen Varlıklar
278.428.097 247.380.606 239.869.452
BRÜT KAR/ZARAR
42.222.263 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
9.240.028 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
7.035.223 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 15.598.564 18.003.856
Dönen Varlıklar
278.428.097 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
174.408.465 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 15.598.564 18.003.856
ÖZKAYNAKLAR
313.368.134 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
98.181.293 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
42.222.263 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
9.240.028 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
7.035.223 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
278.428.097 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
174.408.465 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 90.101.297 99.376.660
ÖZKAYNAKLAR
313.368.134 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
98.181.293 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
42.222.263 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
9.240.028 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
7.035.223 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
278.428.097 247.380.606 239.869.452
Duran Varlıklar
174.408.465 166.523.043 158.774.859
Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 90.101.297 99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 15.598.564 18.003.856
ÖZKAYNAKLAR
313.368.134 308.203.788 281.263.795
Satış Gelirleri
98.181.293 383.759.740 352.841.243
BRÜT KAR/ZARAR
42.222.263 140.153.504 127.822.842
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
9.240.028 45.540.276 40.133.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
7.035.223 35.141.972 32.215.320
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0