Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Savunma
Halka Açıklık Oranı % 75,00
Defter Değeri 4,82
Piyasa Değeri (TL) 369.522.500
Net Kar (TL) 4.579.275
Özsermaye 95.120.765

Ortaklık Yapısı


*09 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12
ÖZKAYNAKLAR
131.380.929 83.550.323
BRÜT KAR/ZARAR
43.284.885 30.606.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.363.921 16.579.561
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Satış Gelirleri
123.768.574 97.668.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
22.806.051 17.613.392
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.351.732 22.034.381
Duran Varlıklar
84.173.136 52.399.188
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.396.846 4.893.701
Dönen Varlıklar
74.956.371 58.079.217
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.396.846 4.893.701
ÖZKAYNAKLAR
131.380.929 83.550.323
Satış Gelirleri
123.768.574 97.668.115
BRÜT KAR/ZARAR
43.284.885 30.606.194
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
22.806.051 17.613.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.363.921 16.579.561
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Dönen Varlıklar
74.956.371 58.079.217
Duran Varlıklar
84.173.136 52.399.188
Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.351.732 22.034.381
ÖZKAYNAKLAR
131.380.929 83.550.323
Satış Gelirleri
123.768.574 97.668.115
BRÜT KAR/ZARAR
43.284.885 30.606.194
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
22.806.051 17.613.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.363.921 16.579.561
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Dönen Varlıklar
74.956.371 58.079.217
Duran Varlıklar
84.173.136 52.399.188
Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.351.732 22.034.381
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.396.846 4.893.701
ÖZKAYNAKLAR
131.380.929 83.550.323
Satış Gelirleri
123.768.574 97.668.115
BRÜT KAR/ZARAR
43.284.885 30.606.194
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
22.806.051 17.613.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
22.363.921 16.579.561
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Dönen Varlıklar
74.956.371 58.079.217
Duran Varlıklar
84.173.136 52.399.188
Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.351.732 22.034.381
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.396.846 4.893.701