Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tarım Ormancılık ve Balıkçılık
Halka Açıklık Oranı % 50,51
Defter Değeri 2,07
Piyasa Değeri (TL) 75.451.950
Net Kar (TL) -3.383.445
Özsermaye 30.589.085

Ortaklık Yapısı


*04 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
ÖZKAYNAKLAR
38.828.754 37.500.855 19.985.654
Satış Gelirleri
21.598.531 17.745.733 14.441.424
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-2.922.014 2.502.936 -569.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-2.803.128 2.321.919 -453.556
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
14.715.676 14.036.864 11.860.801
Duran Varlıklar
51.965.498 50.364.835 28.965.243
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.913.477 19.801.469 16.687.142
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.938.943 7.099.375 4.153.248
BRÜT KAR/ZARAR
3.524.630 7.103.126 1.837.206
Duran Varlıklar
51.965.498 50.364.835 28.965.243
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.913.477 19.801.469 16.687.142
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.938.943 7.099.375 4.153.248
ÖZKAYNAKLAR
38.828.754 37.500.855 19.985.654
Satış Gelirleri
21.598.531 17.745.733 14.441.424
BRÜT KAR/ZARAR
3.524.630 7.103.126 1.837.206
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-2.922.014 2.502.936 -569.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-2.803.128 2.321.919 -453.556
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
14.715.676 14.036.864 11.860.801