Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 67,32
Defter Değeri 1,38
Piyasa Değeri (TL) 404.710.196
Net Kar (TL) 1.286.029
Özsermaye 221.438.096

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
BRÜT KAR/ZARAR
1.625.076 60.867.588 34.938.036
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
Duran Varlıklar
745.278 723.763 7.578
Kısa Vadeli Yükümlülükler
620.226 663.692 518.511
ÖZKAYNAKLAR
221.438.096 275.237.622 241.030.395
Dönen Varlıklar
222.384.474 276.194.410 241.831.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.071.430 1.016.859 290.601
Satış Gelirleri
37.181.979 189.217.077 426.673.393
Duran Varlıklar
745.278 723.763 7.578
Kısa Vadeli Yükümlülükler
620.226 663.692 518.511
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.071.430 1.016.859 290.601
ÖZKAYNAKLAR
221.438.096 275.237.622 241.030.395
Satış Gelirleri
37.181.979 189.217.077 426.673.393
BRÜT KAR/ZARAR
1.625.076 60.867.588 34.938.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
Dönen Varlıklar
222.384.474 276.194.410 241.831.929
BRÜT KAR/ZARAR
1.625.076 60.867.588 34.938.036
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
745.278 723.763 7.578
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.071.430 1.016.859 290.601
Kısa Vadeli Yükümlülükler
620.226 663.692 518.511
ÖZKAYNAKLAR
221.438.096 275.237.622 241.030.395
Dönen Varlıklar
222.384.474 276.194.410 241.831.929
Satış Gelirleri
37.181.979 189.217.077 426.673.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
745.278 723.763 7.578
Kısa Vadeli Yükümlülükler
620.226 663.692 518.511
ÖZKAYNAKLAR
221.438.096 275.237.622 241.030.395
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.071.430 1.016.859 290.601
Satış Gelirleri
37.181.979 189.217.077 426.673.393
BRÜT KAR/ZARAR
1.625.076 60.867.588 34.938.036
Dönen Varlıklar
222.384.474 276.194.410 241.831.929
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.286.029 64.271.268 31.365.756