Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Aracı Kurumlar
Halka Açıklık Oranı % 29,22
Defter Değeri 3,04
Piyasa Değeri (TL) 2.456.600.000
Net Kar (TL) 113.154.284
Özsermaye 1.079.171.764

Ortaklık Yapısı


*14 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 9
Duran Varlıklar
494.049.591 447.473.960 252.398.511
Satış Gelirleri
37.716.846.983 246.543.051.433 35.778.318.555
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.925.788.911 5.233.251.104 6.447.929.553
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.190.474 90.719.535 198.000.478
ÖZKAYNAKLAR
1.337.063.140 1.393.135.413 1.002.870.685
Dönen Varlıklar
6.845.992.934 6.269.632.092 7.396.402.205
BRÜT KAR/ZARAR
298.594.425 1.037.828.949 502.160.428
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
170.676.708 531.397.463 208.498.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
131.711.704 420.975.439 166.226.946
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.925.788.911 5.233.251.104 6.447.929.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
131.711.704 420.975.439 166.226.946
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.190.474 90.719.535 198.000.478
ÖZKAYNAKLAR
1.337.063.140 1.393.135.413 1.002.870.685
Satış Gelirleri
37.716.846.983 246.543.051.433 35.778.318.555
BRÜT KAR/ZARAR
298.594.425 1.037.828.949 502.160.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
170.676.708 531.397.463 208.498.756
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
6.845.992.934 6.269.632.092 7.396.402.205
Duran Varlıklar
494.049.591 447.473.960 252.398.511
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.190.474 90.719.535 198.000.478
ÖZKAYNAKLAR
1.337.063.140 1.393.135.413 1.002.870.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
131.711.704 420.975.439 166.226.946
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
37.716.846.983 246.543.051.433 35.778.318.555
BRÜT KAR/ZARAR
298.594.425 1.037.828.949 502.160.428
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
170.676.708 531.397.463 208.498.756
Dönen Varlıklar
6.845.992.934 6.269.632.092 7.396.402.205
Duran Varlıklar
494.049.591 447.473.960 252.398.511
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.925.788.911 5.233.251.104 6.447.929.553