Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Holdingler ve Yatırım Sirketleri
Halka Açıklık Oranı % 12,42
Defter Değeri 297,94
Piyasa Değeri (TL) 780.400.656
Net Kar (TL) 32.251.965
Özsermaye 189.206.411

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 6 2018 - 12 2017 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
117.944.365 50.384.397 57.612.938
Satış Gelirleri
415.650.493 769.577.296 580.140.368
ÖZKAYNAKLAR
231.273.188 202.906.866 195.139.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
39.819.754 15.107.702 6.274.706
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
104.389.264 177.089.575 132.083.781
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
30.783.607 19.295.231 11.910.314
Duran Varlıklar
310.991.069 232.059.416 234.450.125
Dönen Varlıklar
505.225.769 462.711.597 375.900.934
Kısa Vadeli Yükümlülükler
466.999.285 441.479.750 357.598.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler
466.999.285 441.479.750 357.598.396
Uzun Vadeli Yükümlülükler
117.944.365 50.384.397 57.612.938
ÖZKAYNAKLAR
231.273.188 202.906.866 195.139.725
Satış Gelirleri
415.650.493 769.577.296 580.140.368
BRÜT KAR/ZARAR
104.389.264 177.089.575 132.083.781
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
30.783.607 19.295.231 11.910.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
39.819.754 15.107.702 6.274.706
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
505.225.769 462.711.597 375.900.934
Duran Varlıklar
310.991.069 232.059.416 234.450.125