Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Toptan Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 14,07
Defter Değeri 1,45
Piyasa Değeri (TL) 241.639.200
Net Kar (TL) 3.868.038
Özsermaye 28.248.545

Ortaklık Yapısı


*13 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
5.411.161 3.004.493 -37.253.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.868.038 -289.513 -37.862.724
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
20.070.580 77.588.303 79.289.268
Duran Varlıklar
80.672.501 81.039.245 43.067.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.114.836 349.141.376 432.137.551
Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.004.745 37.484.065 4.763.018
ÖZKAYNAKLAR
28.248.545 24.380.507 -17.301.280
Satış Gelirleri
31.247.941 747.451.738 825.291.983
Dönen Varlıklar
345.695.625 329.966.703 376.531.936
Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.114.836 349.141.376 432.137.551
Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.004.745 37.484.065 4.763.018
ÖZKAYNAKLAR
28.248.545 24.380.507 -17.301.280
Satış Gelirleri
31.247.941 747.451.738 825.291.983
BRÜT KAR/ZARAR
20.070.580 77.588.303 79.289.268
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
5.411.161 3.004.493 -37.253.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.868.038 -289.513 -37.862.724
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
80.672.501 81.039.245 43.067.353
Dönen Varlıklar
345.695.625 329.966.703 376.531.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.868.038 -289.513 -37.862.724
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
28.248.545 24.380.507 -17.301.280
Duran Varlıklar
80.672.501 81.039.245 43.067.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.114.836 349.141.376 432.137.551
Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.004.745 37.484.065 4.763.018
BRÜT KAR/ZARAR
20.070.580 77.588.303 79.289.268
Satış Gelirleri
31.247.941 747.451.738 825.291.983
Dönen Varlıklar
345.695.625 329.966.703 376.531.936
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
5.411.161 3.004.493 -37.253.352
BRÜT KAR/ZARAR
20.070.580 77.588.303 79.289.268
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
5.411.161 3.004.493 -37.253.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.868.038 -289.513 -37.862.724
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
80.672.501 81.039.245 43.067.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.114.836 349.141.376 432.137.551
ÖZKAYNAKLAR
28.248.545 24.380.507 -17.301.280
Dönen Varlıklar
345.695.625 329.966.703 376.531.936
Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.004.745 37.484.065 4.763.018
Satış Gelirleri
31.247.941 747.451.738 825.291.983