Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Gayrimenkul Faaliyetleri
Halka Açıklık Oranı % 75,28
Defter Değeri 0,79
Piyasa Değeri (TL) 965.031.386
Net Kar (TL) 5.109.311
Özsermaye 523.787.199

Ortaklık Yapısı


*28 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
0 21.890.426 1.517.104
Duran Varlıklar
239.754.749 274.331.678 41.520.057
Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.097.293 604.214.462 44.940.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler
421.140.731 327.045.907 96.880.090
ÖZKAYNAKLAR
523.378.900 518.468.594 110.716.112
Satış Gelirleri
213.025.063 137.678.156 17.859.678
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
0 53.589.861 -4.134.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
0 42.527.981 -1.951.047
Dönen Varlıklar
1.102.862.175 1.175.397.285 211.016.703
ÖZKAYNAKLAR
523.378.900 518.468.594 110.716.112
Satış Gelirleri
213.025.063 137.678.156 17.859.678
BRÜT KAR/ZARAR
0 21.890.426 1.517.104
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
0 53.589.861 -4.134.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
0 42.527.981 -1.951.047
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.102.862.175 1.175.397.285 211.016.703
Duran Varlıklar
239.754.749 274.331.678 41.520.057
Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.097.293 604.214.462 44.940.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler
421.140.731 327.045.907 96.880.090
ÖZKAYNAKLAR
523.378.900 518.468.594 110.716.112
Satış Gelirleri
213.025.063 137.678.156 17.859.678
BRÜT KAR/ZARAR
0 21.890.426 1.517.104
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
0 53.589.861 -4.134.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
0 42.527.981 -1.951.047
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.102.862.175 1.175.397.285 211.016.703
Duran Varlıklar
239.754.749 274.331.678 41.520.057
Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.097.293 604.214.462 44.940.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler
421.140.731 327.045.907 96.880.090
Duran Varlıklar
239.754.749 274.331.678 41.520.057
Dönen Varlıklar
1.102.862.175 1.175.397.285 211.016.703
Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.097.293 604.214.462 44.940.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler
421.140.731 327.045.907 96.880.090
ÖZKAYNAKLAR
523.378.900 518.468.594 110.716.112
Satış Gelirleri
213.025.063 137.678.156 17.859.678
BRÜT KAR/ZARAR
0 21.890.426 1.517.104
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
0 53.589.861 -4.134.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
0 42.527.981 -1.951.047
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0