Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Gayrimenkul Faaliyetleri
Halka Açıklık Oranı % 75,28
Defter Değeri 0,79
Piyasa Değeri (TL) 1.118.105.330
Net Kar (TL) 8.485.888
Özsermaye 527.293.873

Ortaklık Yapısı


*09 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
518.468.594 110.716.112 113.284.968
Duran Varlıklar
274.331.678 41.520.057 37.043.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.214.462 44.940.558 48.249.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.045.907 96.880.090 3.233.088
Satış Gelirleri
137.678.156 17.859.678 10.898.258
BRÜT KAR/ZARAR
21.890.426 1.517.104 1.260.543
Dönen Varlıklar
1.175.397.285 211.016.703 127.723.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
42.527.981 -1.951.047 -2.231.092
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
53.589.861 -4.134.605 -2.685.713
ÖZKAYNAKLAR
518.468.594 110.716.112 113.284.968
Satış Gelirleri
137.678.156 17.859.678 10.898.258
BRÜT KAR/ZARAR
21.890.426 1.517.104 1.260.543
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
53.589.861 -4.134.605 -2.685.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
42.527.981 -1.951.047 -2.231.092
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.175.397.285 211.016.703 127.723.978
Duran Varlıklar
274.331.678 41.520.057 37.043.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.214.462 44.940.558 48.249.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.045.907 96.880.090 3.233.088
ÖZKAYNAKLAR
518.468.594 110.716.112 113.284.968
Satış Gelirleri
137.678.156 17.859.678 10.898.258
BRÜT KAR/ZARAR
21.890.426 1.517.104 1.260.543
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
53.589.861 -4.134.605 -2.685.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
42.527.981 -1.951.047 -2.231.092
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.175.397.285 211.016.703 127.723.978
Duran Varlıklar
274.331.678 41.520.057 37.043.234
Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.214.462 44.940.558 48.249.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.045.907 96.880.090 3.233.088
Duran Varlıklar
274.331.678 41.520.057 37.043.234
Dönen Varlıklar
1.175.397.285 211.016.703 127.723.978
Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.214.462 44.940.558 48.249.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.045.907 96.880.090 3.233.088
ÖZKAYNAKLAR
518.468.594 110.716.112 113.284.968
Satış Gelirleri
137.678.156 17.859.678 10.898.258
BRÜT KAR/ZARAR
21.890.426 1.517.104 1.260.543
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
53.589.861 -4.134.605 -2.685.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
42.527.981 -1.951.047 -2.231.092
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0