Şirket Detayları

Faaliyet Alanı
Halka Açıklık Oranı % 0,00
Defter Değeri 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0
Net Kar (TL) 0
Özsermaye 0

Ortaklık Yapısı


*04 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.745.986 1.446.656 4.160.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler
795.659 360.962 539.046
ÖZKAYNAKLAR
12.627.412 11.459.254 6.224.548
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
2.941.086 9.364.041 14.436.789
BRÜT KAR/ZARAR
1.299.412 3.484.709 4.846.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-776.458 2.620.628 -1.519.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.185.542 2.257.319 -1.358.373
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
9.002.438 10.789.978 4.024.635
Duran Varlıklar
3.282.424 2.476.894 6.899.378
Uzun Vadeli Yükümlülükler
795.659 360.962 539.046
ÖZKAYNAKLAR
12.627.412 11.459.254 6.224.548
Satış Gelirleri
2.941.086 9.364.041 14.436.789
BRÜT KAR/ZARAR
1.299.412 3.484.709 4.846.153
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-776.458 2.620.628 -1.519.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.185.542 2.257.319 -1.358.373
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
9.002.438 10.789.978 4.024.635
Duran Varlıklar
3.282.424 2.476.894 6.899.378
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.745.986 1.446.656 4.160.419