Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 96,38
Defter Değeri 1,13
Piyasa Değeri (TL) 68.250.000
Net Kar (TL) -931.260
Özsermaye 39.690.504

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
ÖZKAYNAKLAR
39.690.504 40.621.764 37.708.739
Duran Varlıklar
1.184.725 1.284.626 78.958
Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.276 313.752 248.299
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.641.573 1.647.318 249.073
Satış Gelirleri
1.180.958 40.959.720 28.591.495
BRÜT KAR/ZARAR
285.542 8.228.915 5.827.551
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
Dönen Varlıklar
40.873.628 41.298.208 38.127.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
1.180.958 40.959.720 28.591.495
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.641.573 1.647.318 249.073
BRÜT KAR/ZARAR
285.542 8.228.915 5.827.551
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
1.184.725 1.284.626 78.958
Dönen Varlıklar
40.873.628 41.298.208 38.127.153
Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.276 313.752 248.299
ÖZKAYNAKLAR
39.690.504 40.621.764 37.708.739
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.641.573 1.647.318 249.073
Dönen Varlıklar
40.873.628 41.298.208 38.127.153
ÖZKAYNAKLAR
39.690.504 40.621.764 37.708.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
1.180.958 40.959.720 28.591.495
BRÜT KAR/ZARAR
285.542 8.228.915 5.827.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.276 313.752 248.299
Duran Varlıklar
1.184.725 1.284.626 78.958
Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.276 313.752 248.299
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-931.260 3.638.883 2.321.853
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.641.573 1.647.318 249.073
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
39.690.504 40.621.764 37.708.739
Duran Varlıklar
1.184.725 1.284.626 78.958
BRÜT KAR/ZARAR
285.542 8.228.915 5.827.551
Dönen Varlıklar
40.873.628 41.298.208 38.127.153
Satış Gelirleri
1.180.958 40.959.720 28.591.495