Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 55,65
Defter Değeri 16,62
Piyasa Değeri (TL) 367.920.000
Net Kar (TL) 3.778.929
Özsermaye 299.184.194

Ortaklık Yapısı


*13 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
ÖZKAYNAKLAR
333.401.996 299.899.158 307.765.637
BRÜT KAR/ZARAR
159.883.109 169.638.382 92.867.244
Satış Gelirleri
420.768.951 552.411.216 380.093.555
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.314.348 -6.643.654 25.185
Duran Varlıklar
534.870.466 476.793.708 432.963.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
36.962.318 286.095 8.267.361
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
333.800.179 356.842.513 342.163.914
Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.741.049 326.761.046 265.493.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler
225.527.600 206.976.017 201.868.219
Uzun Vadeli Yükümlülükler
225.527.600 206.976.017 201.868.219
ÖZKAYNAKLAR
333.401.996 299.899.158 307.765.637
Satış Gelirleri
420.768.951 552.411.216 380.093.555
BRÜT KAR/ZARAR
159.883.109 169.638.382 92.867.244
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.314.348 -6.643.654 25.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
36.962.318 286.095 8.267.361
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
333.800.179 356.842.513 342.163.914
Duran Varlıklar
534.870.466 476.793.708 432.963.505
Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.741.049 326.761.046 265.493.563
Dönen Varlıklar
333.800.179 356.842.513 342.163.914
Duran Varlıklar
534.870.466 476.793.708 432.963.505
Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.741.049 326.761.046 265.493.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler
225.527.600 206.976.017 201.868.219
ÖZKAYNAKLAR
333.401.996 299.899.158 307.765.637
Satış Gelirleri
420.768.951 552.411.216 380.093.555
BRÜT KAR/ZARAR
159.883.109 169.638.382 92.867.244
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.314.348 -6.643.654 25.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
36.962.318 286.095 8.267.361
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
333.800.179 356.842.513 342.163.914
Duran Varlıklar
534.870.466 476.793.708 432.963.505
Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.741.049 326.761.046 265.493.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler
225.527.600 206.976.017 201.868.219
ÖZKAYNAKLAR
333.401.996 299.899.158 307.765.637
Satış Gelirleri
420.768.951 552.411.216 380.093.555
BRÜT KAR/ZARAR
159.883.109 169.638.382 92.867.244
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.314.348 -6.643.654 25.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
36.962.318 286.095 8.267.361
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0