Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Savunma
Halka Açıklık Oranı % 41,67
Defter Değeri 1,67
Piyasa Değeri (TL) 414.400.000
Net Kar (TL) 14.651.030
Özsermaye 66.912.584

Ortaklık Yapısı


*29 Mayıs 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Duran Varlıklar
67.247.753 57.245.160 41.032.516
Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.131.688 15.778.011 5.995.891
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.277.258 4.519.571 3.437.260
ÖZKAYNAKLAR
66.912.584 52.597.045 40.538.291
Satış Gelirleri
49.104.006 35.714.280 23.675.488
BRÜT KAR/ZARAR
19.179.334 15.584.699 9.125.331
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.198.728 11.344.396 4.065.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
14.651.030 12.236.429 4.097.425
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
12.073.777 15.649.467 8.938.926
ÖZKAYNAKLAR
66.912.584 52.597.045 40.538.291
Satış Gelirleri
49.104.006 35.714.280 23.675.488
BRÜT KAR/ZARAR
19.179.334 15.584.699 9.125.331
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.198.728 11.344.396 4.065.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
14.651.030 12.236.429 4.097.425
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
12.073.777 15.649.467 8.938.926
Duran Varlıklar
67.247.753 57.245.160 41.032.516
Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.131.688 15.778.011 5.995.891
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.277.258 4.519.571 3.437.260
Dönen Varlıklar
12.073.777 15.649.467 8.938.926
Duran Varlıklar
67.247.753 57.245.160 41.032.516
Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.131.688 15.778.011 5.995.891
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.277.258 4.519.571 3.437.260
ÖZKAYNAKLAR
66.912.584 52.597.045 40.538.291
Satış Gelirleri
49.104.006 35.714.280 23.675.488
BRÜT KAR/ZARAR
19.179.334 15.584.699 9.125.331
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.198.728 11.344.396 4.065.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
14.651.030 12.236.429 4.097.425
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
12.073.777 15.649.467 8.938.926
Duran Varlıklar
67.247.753 57.245.160 41.032.516
Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.131.688 15.778.011 5.995.891
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.277.258 4.519.571 3.437.260
ÖZKAYNAKLAR
66.912.584 52.597.045 40.538.291
Satış Gelirleri
49.104.006 35.714.280 23.675.488
BRÜT KAR/ZARAR
19.179.334 15.584.699 9.125.331
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.198.728 11.344.396 4.065.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
14.651.030 12.236.429 4.097.425
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0