Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 99,66
Defter Değeri 1,70
Piyasa Değeri (TL) 45.200.000
Net Kar (TL) 3.495.871
Özsermaye 33.983.131

Ortaklık Yapısı


*25 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
Satış Gelirleri
34.502.433 3.993.143.238 201.104.161
BRÜT KAR/ZARAR
4.186.998 9.404.602 1.547.194
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
12.175 14.044 15.767
Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.438 59.352 51.763
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.104 64.745 103.956
ÖZKAYNAKLAR
33.983.131 30.481.181 25.130.340
Dönen Varlıklar
34.135.498 30.591.234 25.270.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.438 59.352 51.763
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.104 64.745 103.956
ÖZKAYNAKLAR
33.983.131 30.481.181 25.130.340
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
Satış Gelirleri
34.502.433 3.993.143.238 201.104.161
BRÜT KAR/ZARAR
4.186.998 9.404.602 1.547.194
Dönen Varlıklar
34.135.498 30.591.234 25.270.292
Duran Varlıklar
12.175 14.044 15.767
Dönen Varlıklar
34.135.498 30.591.234 25.270.292
Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.438 59.352 51.763
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.104 64.745 103.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
33.983.131 30.481.181 25.130.340
Satış Gelirleri
34.502.433 3.993.143.238 201.104.161
BRÜT KAR/ZARAR
4.186.998 9.404.602 1.547.194
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
Duran Varlıklar
12.175 14.044 15.767
Duran Varlıklar
12.175 14.044 15.767
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.438 59.352 51.763
Uzun Vadeli Yükümlülükler
77.104 64.745 103.956
ÖZKAYNAKLAR
33.983.131 30.481.181 25.130.340
Satış Gelirleri
34.502.433 3.993.143.238 201.104.161
BRÜT KAR/ZARAR
4.186.998 9.404.602 1.547.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
3.495.871 8.199.518 206.453
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
34.135.498 30.591.234 25.270.292