Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 74,50
Defter Değeri 1,83
Piyasa Değeri (TL) 52.000.000
Net Kar (TL) 2.860.768
Özsermaye 36.655.597

Ortaklık Yapısı


*22 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.083 126.140 76.654
Uzun Vadeli Yükümlülükler
156.884 146.026 116.412
ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418 27.127.411
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Satış Gelirleri
39.368.296 4.363.762.995 244.654.286
BRÜT KAR/ZARAR
3.606.128 10.051.060 2.186.503
Duran Varlıklar
158.938 190.124 285.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
Dönen Varlıklar
36.829.626 33.533.460 27.034.751
Duran Varlıklar
158.938 190.124 285.726
Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.083 126.140 76.654
Uzun Vadeli Yükümlülükler
156.884 146.026 116.412
ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418 27.127.411
Satış Gelirleri
39.368.296 4.363.762.995 244.654.286
BRÜT KAR/ZARAR
3.606.128 10.051.060 2.186.503
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
36.829.626 33.533.460 27.034.751
Uzun Vadeli Yükümlülükler
156.884 146.026 116.412
ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418 27.127.411
BRÜT KAR/ZARAR
3.606.128 10.051.060 2.186.503
Satış Gelirleri
39.368.296 4.363.762.995 244.654.286
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
36.829.626 33.533.460 27.034.751
Duran Varlıklar
158.938 190.124 285.726
Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.083 126.140 76.654
Dönen Varlıklar
36.829.626 33.533.460 27.034.751
Duran Varlıklar
158.938 190.124 285.726
Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.083 126.140 76.654
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
156.884 146.026 116.412
BRÜT KAR/ZARAR
3.606.128 10.051.060 2.186.503
Satış Gelirleri
39.368.296 4.363.762.995 244.654.286
ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418 27.127.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
2.860.768 8.542.682 935.962
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0