Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 84,76
Defter Değeri 1,44
Piyasa Değeri (TL) 37.600.000
Net Kar (TL) -1.071.831
Özsermaye 28.788.121

Ortaklık Yapısı


*13 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
848.299 121.988 75.803
Uzun Vadeli Yükümlülükler
154.157 120.384 118.127
ÖZKAYNAKLAR
28.788.121 30.874.897 24.678.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
Satış Gelirleri
13.093.382 3.999.260.065 208.731.819
BRÜT KAR/ZARAR
-679.899 9.774.580 1.871.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
10.658 13.425 87.788
Dönen Varlıklar
29.779.919 31.103.844 24.784.631
Satış Gelirleri
13.093.382 3.999.260.065 208.731.819
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
-679.899 9.774.580 1.871.180
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
Duran Varlıklar
10.658 13.425 87.788
Kısa Vadeli Yükümlülükler
848.299 121.988 75.803
Dönen Varlıklar
29.779.919 31.103.844 24.784.631
Uzun Vadeli Yükümlülükler
154.157 120.384 118.127
ÖZKAYNAKLAR
28.788.121 30.874.897 24.678.489
ÖZKAYNAKLAR
28.788.121 30.874.897 24.678.489
Uzun Vadeli Yükümlülükler
154.157 120.384 118.127
BRÜT KAR/ZARAR
-679.899 9.774.580 1.871.180
Satış Gelirleri
13.093.382 3.999.260.065 208.731.819
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
10.658 13.425 87.788
Dönen Varlıklar
29.779.919 31.103.844 24.784.631
Kısa Vadeli Yükümlülükler
848.299 121.988 75.803
BRÜT KAR/ZARAR
-679.899 9.774.580 1.871.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
848.299 121.988 75.803
Uzun Vadeli Yükümlülükler
154.157 120.384 118.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-1.071.831 8.335.353 607.912
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
10.658 13.425 87.788
ÖZKAYNAKLAR
28.788.121 30.874.897 24.678.489
Satış Gelirleri
13.093.382 3.999.260.065 208.731.819
Dönen Varlıklar
29.779.919 31.103.844 24.784.631