Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 33,27
Defter Değeri 4,47
Piyasa Değeri (TL) 381.750.000
Net Kar (TL) 9.795.996
Özsermaye 335.444.429

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
Satış Gelirleri
117.608.563 403.274.497 434.544.973
BRÜT KAR/ZARAR
28.444.068 94.878.103 140.500.266
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
11.512.889 17.439.131 59.340.258
Duran Varlıklar
190.860.789 188.346.017 180.412.963
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
9.795.996 24.746.066 60.354.281
Dönen Varlıklar
352.796.735 296.131.162 270.823.839
Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.828.064 120.188.062 92.176.976
Uzun Vadeli Yükümlülükler
41.385.031 37.087.996 28.164.608
ÖZKAYNAKLAR
335.444.429 327.201.121 330.895.218
Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.828.064 120.188.062 92.176.976
Uzun Vadeli Yükümlülükler
41.385.031 37.087.996 28.164.608
ÖZKAYNAKLAR
335.444.429 327.201.121 330.895.218
Satış Gelirleri
117.608.563 403.274.497 434.544.973
BRÜT KAR/ZARAR
28.444.068 94.878.103 140.500.266
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
9.795.996 24.746.066 60.354.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
11.512.889 17.439.131 59.340.258
Duran Varlıklar
190.860.789 188.346.017 180.412.963
Dönen Varlıklar
352.796.735 296.131.162 270.823.839
Uzun Vadeli Yükümlülükler
41.385.031 37.087.996 28.164.608
ÖZKAYNAKLAR
335.444.429 327.201.121 330.895.218
Satış Gelirleri
117.608.563 403.274.497 434.544.973
BRÜT KAR/ZARAR
28.444.068 94.878.103 140.500.266
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
11.512.889 17.439.131 59.340.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
9.795.996 24.746.066 60.354.281
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
352.796.735 296.131.162 270.823.839
Duran Varlıklar
190.860.789 188.346.017 180.412.963
Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.828.064 120.188.062 92.176.976
Uzun Vadeli Yükümlülükler
41.385.031 37.087.996 28.164.608
ÖZKAYNAKLAR
335.444.429 327.201.121 330.895.218
Satış Gelirleri
117.608.563 403.274.497 434.544.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
11.512.889 17.439.131 59.340.258
Duran Varlıklar
190.860.789 188.346.017 180.412.963
BRÜT KAR/ZARAR
28.444.068 94.878.103 140.500.266
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
9.795.996 24.746.066 60.354.281
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.828.064 120.188.062 92.176.976
Dönen Varlıklar
352.796.735 296.131.162 270.823.839