Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Ulastırma , Haberlesme ve Depolama
Halka Açıklık Oranı % 14,05
Defter Değeri 150,77
Piyasa Değeri (TL) 3.680.308.800
Net Kar (TL) 143.187.662
Özsermaye 1.469.094.308

Ortaklık Yapısı


*03 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2017 - 6 2016 - 12 2015 - 12
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
105.832.394 193.927.764 163.245.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
1.385.845.637 1.221.194.103 948.477.406
Kısa Vadeli Yükümlülükler
885.203.623 740.489.262 619.522.508
Uzun Vadeli Yükümlülükler
735.107.089 681.354.648 580.493.732
ÖZKAYNAKLAR
1.043.632.791 995.064.002 816.981.959
BRÜT KAR/ZARAR
1.076.239.618 3.552.743.440 2.943.506.251
Satış Gelirleri
1.893.751.307 3.552.743.440 2.943.506.251
Dönen Varlıklar
1.278.097.866 1.195.721.128 1.068.520.793