Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Toptan Ticaret
Halka Açıklık Oranı % 14,73
Defter Değeri 5,74
Piyasa Değeri (TL) 1.425.600.000
Net Kar (TL) -44.110.000
Özsermaye 1.263.533.000

Ortaklık Yapısı


*19 Eylül 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 6 2018 - 12 2017 - 12
BRÜT KAR/ZARAR
549.863.000 1.301.094.000 1.300.984.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-75.398.000 148.798.000 226.129.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.359.000 127.645.000 47.375.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-67.979.000 134.356.000 183.719.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
2.094.582.000 1.981.519.000 1.972.615.000
ÖZKAYNAKLAR
1.270.315.000 1.307.872.000 1.327.445.000
Satış Gelirleri
3.966.464.000 10.688.489.000 13.220.361.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.645.798.000 3.363.145.000 3.792.062.000
Dönen Varlıklar
3.000.512.000 2.817.143.000 3.194.267.000
ÖZKAYNAKLAR
1.270.315.000 1.307.872.000 1.327.445.000
Satış Gelirleri
3.966.464.000 10.688.489.000 13.220.361.000
BRÜT KAR/ZARAR
549.863.000 1.301.094.000 1.300.984.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-75.398.000 148.798.000 226.129.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-67.979.000 134.356.000 183.719.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
3.000.512.000 2.817.143.000 3.194.267.000
Duran Varlıklar
2.094.582.000 1.981.519.000 1.972.615.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.645.798.000 3.363.145.000 3.792.062.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.359.000 127.645.000 47.375.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.645.798.000 3.363.145.000 3.792.062.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.359.000 127.645.000 47.375.000
ÖZKAYNAKLAR
1.270.315.000 1.307.872.000 1.327.445.000
Satış Gelirleri
3.966.464.000 10.688.489.000 13.220.361.000
BRÜT KAR/ZARAR
549.863.000 1.301.094.000 1.300.984.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-75.398.000 148.798.000 226.129.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-67.979.000 134.356.000 183.719.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
3.000.512.000 2.817.143.000 3.194.267.000
Duran Varlıklar
2.094.582.000 1.981.519.000 1.972.615.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.645.798.000 3.363.145.000 3.792.062.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.359.000 127.645.000 47.375.000
ÖZKAYNAKLAR
1.270.315.000 1.307.872.000 1.327.445.000
Satış Gelirleri
3.966.464.000 10.688.489.000 13.220.361.000
BRÜT KAR/ZARAR
549.863.000 1.301.094.000 1.300.984.000
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-75.398.000 148.798.000 226.129.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-67.979.000 134.356.000 183.719.000
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0