Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 48,76
Defter Değeri 4,39
Piyasa Değeri (TL) 111.150.000
Net Kar (TL) 493.399
Özsermaye 65.847.665

Ortaklık Yapısı


*29 Mayıs 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
ÖZKAYNAKLAR
65.847.665 65.354.266 63.006.996
Satış Gelirleri
31.436.712 132.360.656 106.599.117
BRÜT KAR/ZARAR
5.932.338 17.526.495 15.330.303
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.026.551 -4.741.382 -2.079.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
493.399 -5.978.604 -379.482
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
69.107.974 69.870.961 70.911.839
Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.195.237 47.372.254 51.803.407
Dönen Varlıklar
56.227.208 55.914.643 53.399.089
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.292.280 13.059.084 9.500.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.026.551 -4.741.382 -2.079.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
493.399 -5.978.604 -379.482
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.292.280 13.059.084 9.500.525
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Duran Varlıklar
69.107.974 69.870.961 70.911.839
Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.195.237 47.372.254 51.803.407
ÖZKAYNAKLAR
65.847.665 65.354.266 63.006.996
Satış Gelirleri
31.436.712 132.360.656 106.599.117
Dönen Varlıklar
56.227.208 55.914.643 53.399.089
BRÜT KAR/ZARAR
5.932.338 17.526.495 15.330.303
Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.195.237 47.372.254 51.803.407
Satış Gelirleri
31.436.712 132.360.656 106.599.117
BRÜT KAR/ZARAR
5.932.338 17.526.495 15.330.303
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.292.280 13.059.084 9.500.525
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
65.847.665 65.354.266 63.006.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.026.551 -4.741.382 -2.079.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
493.399 -5.978.604 -379.482
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
69.107.974 69.870.961 70.911.839
Dönen Varlıklar
56.227.208 55.914.643 53.399.089
Dönen Varlıklar
56.227.208 55.914.643 53.399.089
Duran Varlıklar
69.107.974 69.870.961 70.911.839
Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.195.237 47.372.254 51.803.407
BRÜT KAR/ZARAR
5.932.338 17.526.495 15.330.303
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.292.280 13.059.084 9.500.525
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.026.551 -4.741.382 -2.079.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
493.399 -5.978.604 -379.482
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
65.847.665 65.354.266 63.006.996
Satış Gelirleri
31.436.712 132.360.656 106.599.117