Şirket Detayları

Faaliyet Alanı İdari ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri
Halka Açıklık Oranı % 38,64
Defter Değeri 1,71
Piyasa Değeri (TL) 187.000.000
Net Kar (TL) 899.270
Özsermaye 75.368.139

Ortaklık Yapısı


*25 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
874.314 1.637.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
769.441 1.137.552
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Duran Varlıklar
11.324.194 11.405.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.944.337 16.911.768
Uzun Vadeli Yükümlülükler
712.830 738.156
ÖZKAYNAKLAR
69.220.162 68.481.215
Satış Gelirleri
3.625.527 41.673.345
BRÜT KAR/ZARAR
-245.707 1.237.607
Dönen Varlıklar
70.553.135 74.726.104
Duran Varlıklar
11.324.194 11.405.035
ÖZKAYNAKLAR
69.220.162 68.481.215
Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.944.337 16.911.768
Uzun Vadeli Yükümlülükler
712.830 738.156
Satış Gelirleri
3.625.527 41.673.345
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
BRÜT KAR/ZARAR
-245.707 1.237.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
874.314 1.637.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
769.441 1.137.552
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0
Dönen Varlıklar
70.553.135 74.726.104
Uzun Vadeli Yükümlülükler
712.830 738.156
ÖZKAYNAKLAR
69.220.162 68.481.215
Satış Gelirleri
3.625.527 41.673.345
Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.944.337 16.911.768
BRÜT KAR/ZARAR
-245.707 1.237.607
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
769.441 1.137.552
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0