Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Metal Ana Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 40,99
Defter Değeri 4,89
Piyasa Değeri (TL) 1.567.142.554
Net Kar (TL) 40.652.818
Özsermaye 493.993.164

Ortaklık Yapısı


*28 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
Duran Varlıklar
167.378.368 166.172.688 153.699.824
Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.276.247 49.721.251 85.588.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.629.246 32.439.695 21.629.610
ÖZKAYNAKLAR
493.993.164 472.063.822 427.516.859
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.763.193 59.140.760 176.671.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
40.652.818 56.452.848 146.269.830
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
319.580.313 693.049.118 764.727.419
BRÜT KAR/ZARAR
42.425.150 89.444.745 203.862.633
Dönen Varlıklar
403.520.289 388.052.080 381.035.346
Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.276.247 49.721.251 85.588.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.629.246 32.439.695 21.629.610
ÖZKAYNAKLAR
493.993.164 472.063.822 427.516.859
Satış Gelirleri
319.580.313 693.049.118 764.727.419
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
42.425.150 89.444.745 203.862.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.763.193 59.140.760 176.671.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
40.652.818 56.452.848 146.269.830
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
403.520.289 388.052.080 381.035.346
Duran Varlıklar
167.378.368 166.172.688 153.699.824
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.629.246 32.439.695 21.629.610
ÖZKAYNAKLAR
493.993.164 472.063.822 427.516.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.763.193 59.140.760 176.671.574
BRÜT KAR/ZARAR
42.425.150 89.444.745 203.862.633
Satış Gelirleri
319.580.313 693.049.118 764.727.419
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
40.652.818 56.452.848 146.269.830
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
403.520.289 388.052.080 381.035.346
Duran Varlıklar
167.378.368 166.172.688 153.699.824
Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.276.247 49.721.251 85.588.701
Dönen Varlıklar
403.520.289 388.052.080 381.035.346
Satış Gelirleri
319.580.313 693.049.118 764.727.419
Duran Varlıklar
167.378.368 166.172.688 153.699.824
BRÜT KAR/ZARAR
42.425.150 89.444.745 203.862.633
Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.276.247 49.721.251 85.588.701
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
40.652.818 56.452.848 146.269.830
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
43.763.193 59.140.760 176.671.574
ÖZKAYNAKLAR
493.993.164 472.063.822 427.516.859
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.629.246 32.439.695 21.629.610