Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Metal Ana Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 98,17
Defter Değeri 0,28
Piyasa Değeri (TL) 573.540.000
Net Kar (TL) -18.245.080
Özsermaye 133.049.247

Ortaklık Yapısı


*03 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
78.047.355 84.244.509 69.327.375
ÖZKAYNAKLAR
127.774.702 120.931.796 97.875.143
Satış Gelirleri
145.340.024 141.209.515 147.252.577
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR
10.779.428 21.093.619 14.326.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-21.061.705 -31.899.579 -38.206.457
Duran Varlıklar
190.517.155 142.425.380 159.061.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-21.358.500 -32.174.264 -38.627.363
Dönen Varlıklar
156.384.214 192.804.490 138.080.504
Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.079.312 130.053.565 129.939.061
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
190.517.155 142.425.380 159.061.075
Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.079.312 130.053.565 129.939.061
ÖZKAYNAKLAR
127.774.702 120.931.796 97.875.143
Satış Gelirleri
145.340.024 141.209.515 147.252.577
BRÜT KAR/ZARAR
10.779.428 21.093.619 14.326.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-21.358.500 -32.174.264 -38.627.363
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-21.061.705 -31.899.579 -38.206.457
Dönen Varlıklar
156.384.214 192.804.490 138.080.504
Uzun Vadeli Yükümlülükler
78.047.355 84.244.509 69.327.375
Duran Varlıklar
190.517.155 142.425.380 159.061.075
Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.079.312 130.053.565 129.939.061
BRÜT KAR/ZARAR
10.779.428 21.093.619 14.326.024
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
127.774.702 120.931.796 97.875.143
Dönen Varlıklar
156.384.214 192.804.490 138.080.504
Uzun Vadeli Yükümlülükler
78.047.355 84.244.509 69.327.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-21.061.705 -31.899.579 -38.206.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-21.358.500 -32.174.264 -38.627.363
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
145.340.024 141.209.515 147.252.577
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-21.061.705 -31.899.579 -38.206.457
BRÜT KAR/ZARAR
10.779.428 21.093.619 14.326.024
Uzun Vadeli Yükümlülükler
78.047.355 84.244.509 69.327.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-21.358.500 -32.174.264 -38.627.363
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
127.774.702 120.931.796 97.875.143
Satış Gelirleri
145.340.024 141.209.515 147.252.577
Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.079.312 130.053.565 129.939.061
Dönen Varlıklar
156.384.214 192.804.490 138.080.504
Duran Varlıklar
190.517.155 142.425.380 159.061.075