Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Elektrik , Gaz ve Su
Halka Açıklık Oranı % 15,01
Defter Değeri 2,47
Piyasa Değeri (TL) 965.700.000
Net Kar (TL) 21.035.761
Özsermaye 686.606.896

Ortaklık Yapısı


*04 Haziran 2020 itibariyle

Bilanço

2019 - 12 2018 - 12 2017 - 12
BRÜT KAR/ZARAR
196.987.044 170.204.197 90.095.567
Duran Varlıklar
2.324.634.065 2.317.110.893 1.839.392.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler
470.423.640 613.475.812 653.803.459
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.436.405.991 1.497.976.004 1.232.811.866
ÖZKAYNAKLAR
755.010.166 556.584.915 426.539.784
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
182.076.504 350.925.838 473.762.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
42.582.922 -22.185.163 30.953.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
20.366.053 -49.577.127 36.417.566
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Satış Gelirleri
513.054.137 778.191.877 476.400.786
ÖZKAYNAKLAR
755.010.166 556.584.915 426.539.784
Satış Gelirleri
513.054.137 778.191.877 476.400.786
BRÜT KAR/ZARAR
196.987.044 170.204.197 90.095.567
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
42.582.922 -22.185.163 30.953.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
20.366.053 -49.577.127 36.417.566
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
182.076.504 350.925.838 473.762.919
Duran Varlıklar
2.324.634.065 2.317.110.893 1.839.392.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler
470.423.640 613.475.812 653.803.459
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.436.405.991 1.497.976.004 1.232.811.866
Kısa Vadeli Yükümlülükler
470.423.640 613.475.812 653.803.459
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.436.405.991 1.497.976.004 1.232.811.866
ÖZKAYNAKLAR
755.010.166 556.584.915 426.539.784
Satış Gelirleri
513.054.137 778.191.877 476.400.786
BRÜT KAR/ZARAR
196.987.044 170.204.197 90.095.567
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
42.582.922 -22.185.163 30.953.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
20.366.053 -49.577.127 36.417.566
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
182.076.504 350.925.838 473.762.919
Duran Varlıklar
2.324.634.065 2.317.110.893 1.839.392.190
Dönen Varlıklar
182.076.504 350.925.838 473.762.919
Duran Varlıklar
2.324.634.065 2.317.110.893 1.839.392.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler
470.423.640 613.475.812 653.803.459
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.436.405.991 1.497.976.004 1.232.811.866
ÖZKAYNAKLAR
755.010.166 556.584.915 426.539.784
Satış Gelirleri
513.054.137 778.191.877 476.400.786
BRÜT KAR/ZARAR
196.987.044 170.204.197 90.095.567
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
42.582.922 -22.185.163 30.953.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
20.366.053 -49.577.127 36.417.566
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0