Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Halka Açıklık Oranı % 50,89
Defter Değeri 0,76
Piyasa Değeri (TL) 99.000.000
Net Kar (TL) 676.550
Özsermaye 45.401.197

Ortaklık Yapısı


*11 Ağustos 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 9
Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.735 52.307 51.210
ÖZKAYNAKLAR
45.401.197 46.821.554 42.662.515
Satış Gelirleri
148.383.064 199.602.577 261.873.236
BRÜT KAR/ZARAR
1.274.935 11.891.061 5.685.242
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
2.824 4.896 548.262
Dönen Varlıklar
52.224.273 47.482.074 49.960.334
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.720.165 613.109 7.794.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
Dönen Varlıklar
52.224.273 47.482.074 49.960.334
Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.735 52.307 51.210
ÖZKAYNAKLAR
45.401.197 46.821.554 42.662.515
Satış Gelirleri
148.383.064 199.602.577 261.873.236
BRÜT KAR/ZARAR
1.274.935 11.891.061 5.685.242
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
Duran Varlıklar
2.824 4.896 548.262
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.720.165 613.109 7.794.871
BRÜT KAR/ZARAR
1.274.935 11.891.061 5.685.242
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
2.824 4.896 548.262
Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.735 52.307 51.210
ÖZKAYNAKLAR
45.401.197 46.821.554 42.662.515
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.720.165 613.109 7.794.871
Dönen Varlıklar
52.224.273 47.482.074 49.960.334
Satış Gelirleri
148.383.064 199.602.577 261.873.236
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.720.165 613.109 7.794.871
Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.735 52.307 51.210
Dönen Varlıklar
52.224.273 47.482.074 49.960.334
ÖZKAYNAKLAR
45.401.197 46.821.554 42.662.515
Satış Gelirleri
148.383.064 199.602.577 261.873.236
BRÜT KAR/ZARAR
1.274.935 11.891.061 5.685.242
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
676.550 10.840.856 4.967.653
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
2.824 4.896 548.262