Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Savunma
Halka Açıklık Oranı % 36,27
Defter Değeri 16,21
Piyasa Değeri (TL) 1.202.560.000
Net Kar (TL) 26.960.509
Özsermaye 518.691.815

Ortaklık Yapısı


*22 Eylül 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 6 2019 - 12 2018 - 12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.714.566 19.433.213 3.802.431
Kısa Vadeli Yükümlülükler
793.840.023 728.150.466 536.924.616
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
518.691.815 444.651.315 368.288.239
Satış Gelirleri
2.203.555.158 3.074.347.527 2.210.754.772
BRÜT KAR/ZARAR
100.962.899 165.739.951 117.201.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
46.033.338 35.020.416 5.620.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
26.960.509 30.195.301 169.935
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
55.689.160 40.568.686 28.798.833
Dönen Varlıklar
1.280.557.244 1.151.666.308 880.216.453
Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.714.566 19.433.213 3.802.431
ÖZKAYNAKLAR
518.691.815 444.651.315 368.288.239
Satış Gelirleri
2.203.555.158 3.074.347.527 2.210.754.772
BRÜT KAR/ZARAR
100.962.899 165.739.951 117.201.327
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
46.033.338 35.020.416 5.620.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
26.960.509 30.195.301 169.935
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
1.280.557.244 1.151.666.308 880.216.453
Duran Varlıklar
55.689.160 40.568.686 28.798.833
Kısa Vadeli Yükümlülükler
793.840.023 728.150.466 536.924.616
Dönen Varlıklar
1.280.557.244 1.151.666.308 880.216.453
Duran Varlıklar
55.689.160 40.568.686 28.798.833
Kısa Vadeli Yükümlülükler
793.840.023 728.150.466 536.924.616
Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.714.566 19.433.213 3.802.431
ÖZKAYNAKLAR
518.691.815 444.651.315 368.288.239
Satış Gelirleri
2.203.555.158 3.074.347.527 2.210.754.772
BRÜT KAR/ZARAR
100.962.899 165.739.951 117.201.327
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
46.033.338 35.020.416 5.620.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
26.960.509 30.195.301 169.935
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
46.033.338 35.020.416 5.620.365
ÖZKAYNAKLAR
518.691.815 444.651.315 368.288.239
Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.714.566 19.433.213 3.802.431
Dönen Varlıklar
1.280.557.244 1.151.666.308 880.216.453
Duran Varlıklar
55.689.160 40.568.686 28.798.833
Satış Gelirleri
2.203.555.158 3.074.347.527 2.210.754.772
BRÜT KAR/ZARAR
100.962.899 165.739.951 117.201.327
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
793.840.023 728.150.466 536.924.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
26.960.509 30.195.301 169.935
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0