Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 20,49
Defter Değeri 4,84
Piyasa Değeri (TL) 2.676.430.014
Net Kar (TL) -24.680.970
Özsermaye 926.246.608

Ortaklık Yapısı


*10 Temmuz 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
BRÜT KAR/ZARAR
19.776.905 252.995.277 365.534.750
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-30.785.696 87.313.818 221.750.037
Duran Varlıklar
1.232.930.622 1.246.836.764 1.164.559.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-24.849.508 74.968.766 179.757.429
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
320.833.107 319.512.646 188.210.624
ÖZKAYNAKLAR
937.982.550 1.041.073.988 1.107.566.050
Satış Gelirleri
384.959.156 1.826.105.824 1.715.570.101
Kısa Vadeli Yükümlülükler
850.381.753 649.159.854 864.750.419
Dönen Varlıklar
876.266.788 762.909.724 995.968.009
Dönen Varlıklar
876.266.788 762.909.724 995.968.009
Duran Varlıklar
1.232.930.622 1.246.836.764 1.164.559.084
Kısa Vadeli Yükümlülükler
850.381.753 649.159.854 864.750.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler
320.833.107 319.512.646 188.210.624
ÖZKAYNAKLAR
937.982.550 1.041.073.988 1.107.566.050
Satış Gelirleri
384.959.156 1.826.105.824 1.715.570.101
BRÜT KAR/ZARAR
19.776.905 252.995.277 365.534.750
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-30.785.696 87.313.818 221.750.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-24.849.508 74.968.766 179.757.429
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
876.266.788 762.909.724 995.968.009
Duran Varlıklar
1.232.930.622 1.246.836.764 1.164.559.084
Kısa Vadeli Yükümlülükler
850.381.753 649.159.854 864.750.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler
320.833.107 319.512.646 188.210.624
ÖZKAYNAKLAR
937.982.550 1.041.073.988 1.107.566.050
Satış Gelirleri
384.959.156 1.826.105.824 1.715.570.101
BRÜT KAR/ZARAR
19.776.905 252.995.277 365.534.750
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-30.785.696 87.313.818 221.750.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-24.849.508 74.968.766 179.757.429
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
876.266.788 762.909.724 995.968.009
Duran Varlıklar
1.232.930.622 1.246.836.764 1.164.559.084
Kısa Vadeli Yükümlülükler
850.381.753 649.159.854 864.750.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler
320.833.107 319.512.646 188.210.624
ÖZKAYNAKLAR
937.982.550 1.041.073.988 1.107.566.050
Satış Gelirleri
384.959.156 1.826.105.824 1.715.570.101
BRÜT KAR/ZARAR
19.776.905 252.995.277 365.534.750
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
-30.785.696 87.313.818 221.750.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
-24.849.508 74.968.766 179.757.429
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0