Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 20,46
Defter Değeri 4,96
Piyasa Değeri (TL) 1.200.373.118
Net Kar (TL) 19.712.702
Özsermaye 950.354.922

Ortaklık Yapısı


*25 Haziran 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 3 2018 - 12 2017 - 12
ÖZKAYNAKLAR
0 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
407.320.043 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
34.333.298 365.534.750 305.804.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.692.637 221.750.037 179.711.381
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
19.077.265 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.026.072.293 864.750.419 715.060.491
Dönen Varlıklar
918.463.307 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.215.876.481 1.164.559.084 1.203.205.382
Uzun Vadeli Yükümlülükler
146.109.728 188.210.624 92.162.311
Dönen Varlıklar
918.463.307 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.215.876.481 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.026.072.293 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
146.109.728 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
0 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
407.320.043 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
34.333.298 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.692.637 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
19.077.265 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
918.463.307 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.215.876.481 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.026.072.293 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
146.109.728 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
0 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
407.320.043 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
34.333.298 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.692.637 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
19.077.265 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
918.463.307 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.215.876.481 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.026.072.293 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
146.109.728 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
0 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
407.320.043 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
34.333.298 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
16.692.637 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
19.077.265 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0