Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 20,46
Defter Değeri 4,97
Piyasa Değeri (TL) 1.152.511.351
Net Kar (TL) 25.611.847
Özsermaye 951.183.492

Ortaklık Yapısı


*13 Eylül 2019 itibariyle

Bilanço

2019 - 6 2018 - 12 2017 - 12
ÖZKAYNAKLAR
962.985.421 1.107.566.050 1.108.973.040
Uzun Vadeli Yükümlülükler
158.339.479 188.210.624 92.162.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
24.975.494 179.757.429 148.813.602
Satış Gelirleri
890.367.932 1.715.570.101 1.519.000.715
Dönen Varlıklar
822.436.334 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.217.987.510 1.164.559.084 1.203.205.382
BRÜT KAR/ZARAR
112.945.503 365.534.750 305.804.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
26.281.219 221.750.037 179.711.381
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
919.098.944 864.750.419 715.060.491
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Dönen Varlıklar
822.436.334 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.217.987.510 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
919.098.944 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
158.339.479 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
962.985.421 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
890.367.932 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
112.945.503 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
26.281.219 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
24.975.494 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
822.436.334 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.217.987.510 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
919.098.944 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
158.339.479 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
962.985.421 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
890.367.932 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
112.945.503 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
26.281.219 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
24.975.494 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
822.436.334 995.968.009 712.990.460
Duran Varlıklar
1.217.987.510 1.164.559.084 1.203.205.382
Kısa Vadeli Yükümlülükler
919.098.944 864.750.419 715.060.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
158.339.479 188.210.624 92.162.311
ÖZKAYNAKLAR
962.985.421 1.107.566.050 1.108.973.040
Satış Gelirleri
890.367.932 1.715.570.101 1.519.000.715
BRÜT KAR/ZARAR
112.945.503 365.534.750 305.804.302
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
26.281.219 221.750.037 179.711.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
24.975.494 179.757.429 148.813.602
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0