Şirket Detayları

Faaliyet Alanı Tas ve Toprağa Dayalı Sanayi
Halka Açıklık Oranı % 58,08
Defter Değeri 2,86
Piyasa Değeri (TL) 1.074.900.669
Net Kar (TL) 23.765.791
Özsermaye 252.375.515

Ortaklık Yapısı


*20 Mayıs 2020 itibariyle

Bilanço

2020 - 3 2019 - 12 2018 - 12
ÖZKAYNAKLAR
962.181.650 938.415.859 1.126.492.371
Satış Gelirleri
163.948.615 590.068.109 675.374.296
BRÜT KAR/ZARAR
34.314.608 144.739.908 190.093.440
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.328.188 174.728.031 355.340.153
Dönen Varlıklar
565.997.328 547.394.468 1.015.651.361
Duran Varlıklar
596.131.681 594.761.918 582.272.293
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.619.171 29.012.496 116.091.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
31.094.219 132.065.987 520.917.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.765.791 106.342.303 483.136.386
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
565.997.328 547.394.468 1.015.651.361
Duran Varlıklar
596.131.681 594.761.918 582.272.293
Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.328.188 174.728.031 355.340.153
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.619.171 29.012.496 116.091.130
ÖZKAYNAKLAR
962.181.650 938.415.859 1.126.492.371
Satış Gelirleri
163.948.615 590.068.109 675.374.296
BRÜT KAR/ZARAR
34.314.608 144.739.908 190.093.440
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
31.094.219 132.065.987 520.917.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.765.791 106.342.303 483.136.386
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.619.171 29.012.496 116.091.130
ÖZKAYNAKLAR
962.181.650 938.415.859 1.126.492.371
Satış Gelirleri
163.948.615 590.068.109 675.374.296
BRÜT KAR/ZARAR
34.314.608 144.739.908 190.093.440
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
31.094.219 132.065.987 520.917.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.765.791 106.342.303 483.136.386
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Dönen Varlıklar
565.997.328 547.394.468 1.015.651.361
Duran Varlıklar
596.131.681 594.761.918 582.272.293
Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.328.188 174.728.031 355.340.153
ÖZKAYNAKLAR
962.181.650 938.415.859 1.126.492.371
Satış Gelirleri
163.948.615 590.068.109 675.374.296
BRÜT KAR/ZARAR
34.314.608 144.739.908 190.093.440
FAALİYET KARI/ZARARI
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
31.094.219 132.065.987 520.917.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.765.791 106.342.303 483.136.386
DURDURULAN FAALİYETLER
0 0 0
Duran Varlıklar
596.131.681 594.761.918 582.272.293
Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.328.188 174.728.031 355.340.153
Uzun Vadeli Yükümlülükler
29.619.171 29.012.496 116.091.130
Dönen Varlıklar
565.997.328 547.394.468 1.015.651.361