Fon Künyesi

Kurucusu Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Ücreti (Günlük) -
Yönetim Ücreti (Aylık) -
Halka Arz Tarihi 29.03.2010
Halka Arzdan Bu Yana Getirisi -
Karşılaştırma Ölçütü % 10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL + %40 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt +%50 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN

Yatırım Sınırlamaları

-

Yönetim Stratejisi

Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyü, çeşitlendirilmiş yatırım enstrümanları ile öncelikli olarak enflasyondan daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişken fon olması itibariyle ortaklık paylarının yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir.