Fon Künyesi

Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yönetim Ücreti (Günlük) -
Yönetim Ücreti (Aylık) -
Halka Arz Tarihi 04.04.2011
Halka Arzdan Bu Yana Getirisi -
Karşılaştırma Ölçütü -

Yatırım Sınırlamaları

-

Yönetim Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır , bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir , ancak fonun ana stratejisi ortaklık payları fonlarında aldığı uzun pozisyonları VIOP kontratları ile hedge ederek ayrıca kısmen (hedge etmeden) portföy çeşitlendirmesi sağlayarak düşük oynaklığa sahip mutlak getiri sağlamaktır.