Fon Künyesi

Kurucusu Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Ücreti (Günlük) -
Yönetim Ücreti (Aylık) -
Halka Arz Tarihi 17.02.1999
Halka Arzdan Bu Yana Getirisi -
Karşılaştırma Ölçütü %40 BIST-KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Kısa Vade + %60 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt

Yatırım Sınırlamaları

-

Yönetim Stratejisi

Fon Toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez.