Fon Künyesi

Kurucusu Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Ücreti (Günlük) -
Yönetim Ücreti (Aylık) -
Halka Arz Tarihi 09.06.1993
Halka Arzdan Bu Yana Getirisi -
Karşılaştırma Ölçütü %20 BIST100 Getiri Endeksi + % 80 BIST-KYD Repo (Brüt)

Yatırım Sınırlamaları

-

Yönetim Stratejisi

Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon’dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası’nda, Takasbank Para Piyasası’nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır.